Kjøttfe raser

Under kan du se bilder av de fleste storfe- rasene man finner i Norge. Kanskje kjenner du igjen noen av rasene uten å klikke på bildet og få svaret? Vi skaffer oss melk og kjøtt fra disse rasene. Den vanligste melkeferasen i Norge er Norsk Rødt Fe (NRF).

Skal den gode tilveksten.

Vi ser at stadig flere og flere benytter seg av inseminering på kjøttfe og dette er en god utvikling for avlsarbeidet i Norge. Typisk for kjøttferasene er rask tilvekst, god muskelsetting og god kjøttkvalitet. De viktigste rasene er herefor charolais, aberdeen angus, limousin og . HAr selv sett limosin dyr stå å spise lauv på trærne istedennfor fint kulturbeite, tror det er overvurdert att hereford å angus er no bedre beitedyr enn charole å limosin.

Oppstart med dyr, sau eller kjøttfe innlegg 7. Flere resultater fra gardsdrift. Liste_over_kuraser Bufret Lignende For enkelte raser defineres særskilte kjennetegn med hensyn på farge og utseende gjennom en såkalt rasestandard. Et eksempel på dette er Telemarksfe, som har definert særskilte kjennetegn når det gjelder horn og farge på kroppen.

Andre raser avles ut fra mål om melkeproduksjon, kjøttfylde, kalveegnskaper, lynne osv. Melkeproduksjon i Norge. Mange raser har også svært store horn. Det har blitt hevdet at. Før du velger rase for bruksdyrkryssing med kjøttfe , er det viktig å se på gårdens driftopplegg og ressurser.

Deretter kan du bestemme deg for hvilken rase som passer best til din produksjon. Av kjøttferasene er dette rasen med høyest mjølkeproduksjon. Simmental er en intensiv rase. Limousine og Charolaise er tunge europeiske raser som gir store biffer med lite intramuskulært . I kryssing med NRF: 9 ingen kalvingsvansker. Ung okse: – 2kg,.

Av: Morten Sakshaug og Hilde Mangerud. Har vi godt utvalg kjøttfe kviger av de fleste raser innmeldt for salg, kontakt Livdyr hvis du ønsker dyr og ikke har bestilt fra før. Hvis du er interessert i andre dyr enn det vi har . Hvilke raser vil du levere?

Kjøttfe avlsdyr innmeldt: pr. Hva er egentlig kjøttfe ?

Disse dyrene beiter utendørs, og kalvene får melk fra kua i den viktige tidlige perioden for dyrets vekst . Disse rasene beiter ute i norsk natur, fôres . Ligger i Stange kommune. Starter testen første torsdag etter 230. Programmet legger opp til maksimal profitt på kalven – intensiv rase prioriteres.

Ved rasevalg kan du kun velge én rase. Ved intensiv fôring bør en redusera slaktevekta 5- og tilsvarande øke ved ekstensiv fôring. Noen raser , mens gode kjøttprodusenter kan være direkte farlig å håndtere bakken. Dette betyr at en hest eller en bil ATV for sitt arbei og kostnadene for dette må også vurderes i beregningen av sluttresultat .