Kjemi prosess ntnu

Prosessindustrien er Norges klart viktigste industrigren, og med denne studieretningen lærer du å ta kjemien fra labskala til industriell produksjon. Dette krever et bredt spekter av kunnskaper fra molekylære prosesser på nanonivå til bygging og drift av store prosessanlegg. Kandidater fra denne studieretningen finner du i . Ved å bruke simuleringer og modellering kan man få økt innsikt i kjemiske prosesser og system, samtidig som man kan unngå å gjennomføre dyre og tidkrevente forsøk.

I de ulike fagrettningene under anvendt teoretisk kjemi får du som student mulighet til å fordype deg i et bredt spekter av kjemiske system med et stort antall . Institutt for kjemisk prosessteknologi tar kjemien fra labskala til industriell produksjon.

Vi har kapasitet til å utdanne ca. Om industriell kjemi og bioteknologistudiet. Utdanningen gir solid innsikt innen den spesialiseringen du velger og forståelse av de industrielle prosessene som brukes.

Forskningsarbeidet kan fokuseres mot design av nye kjemiske prosesser , oppskalering av nye kjemiske prosesser fra laboratorieskala til industriell skala, eller optimalisere spesifikke . Stoffers egenskaper, periodesystemet, mol og konsentrasjon, kjemisk binding, kjemiske reaksjoner og støkiometriske beregninger, kjemisk likevekt, syrer og baser, redoksreaksjoner, massebalanser, energibalanser Internkontrollforskriften , oppbygging av internkontrollsystem, risikovurderinger, avviksbehandling, revisjon av . Kjemiprosessfaget (fagbrev) Læreplan. Som fagoperatør kan du få jobb i kjemisk prosessindustri. Denne favner en rekke bransjeområder som kjemisk og petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, produksjon av sildeolje, olje og gass offshore.

Som kjemiingeniør har du en allsidig utdanning som er attraktiv i så godt som alle store industrigrener i Norge.

Ingeniører i kjemi – bioteknologi har blant annet studert fag innen prosesskjemi , kjemisk analyse, kjemiteknikk og bioteknologi. Bachelor i ingeniørfag – kjemi , er en treårig profesjonsutdanning. Sem Sælandsvei Kjemiblokk 101B. Ledelse ved Institutt for . Sivilingeniørutdanningen i Industriell kjemi og bioteknologi er en 5-årig utdanning. Etter to år med fastlagte felles emner skal du velge en av fire studieretninger ut fra dine interesser.

Fagområdet kjemisk prosessteknologi omfatter utvikling, teknisk realisering og drift av kjemiske prosesser i industriell skala. Anbefalte forkunnskaper. NTNU er i prosessen med å fase ut openVideo.

Videoer vil fortløpende bli lagt inn på en ny. Generell kjemi : Ukens tema. NTNU openVideo 2: laget av Multimediesenteret, NTNU av og for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet. Studiet er forbeholdt medlemmer i Norsk industri. Arbeidstakere prosessindustrien , mekanisk industri, bore- og brønnselskaper, oljeindustrien og interesserte fra . Dessuten må vi ikke glemme at fremstilling av tradisjonelle produkter som øl, vin, yoghurt og ost, også er eksempler på bioteknologiske prosesser hvor vi benytter mikroorganismer.

Teknologistudiet i bioteknologi har de to første årene en grunnleggende innføring i kjemiske , tekniske og matematiske fag. Du må være logget inn med ditt NTNU brukernavn og passord for å se denne presentasjonsserien. Hvorfor må jeg være logget inn?

For at vi skal kunne legge ut videopresentasjoner åpent tilgjengelig for alle, må vedkommende som blir filmet signere en publiseringskontrakt som gir oss tillatelse til dette.

Instruksjonsvideoer og labvideoer i kjemi. Laboratoriefag i generell og organisk kjemi.