Ketil koppang kommer for salg

Her finner du en oversikt over eiendommer som kommer for salg. Eiendommer legges til og fjernes så fort de er klare for salg. VISNING – Svinndal – Praktfull eiendom med restaurert våningshus, selskapslokale, verkste redskapshus med vaskehall, stabbur mm.

Koselig småbruk i Snertingdalen. Vi tilbyr en ekspertise på de politiske, juridiske og skattemessige aspektene. Vi kan også tilby full diskresjon og selger mange av . Mange selgere av landbrukseiendommer er opptatt av skatt, naturlig nok, og det store spørsmålet er hva man må betale i skatt ved salg av sin landbrukseiendom.

Spørsmålet er ikke av en slik karakter at det er mulig å gi et. Mindre salg av melkekvoter. Det var færre melkeprodusenter som solgte grunnkvoten sin i år.

Nedgangen i salgsvolum var millioner liter eller drøyt prosent. Eier av en landbrukseiendom med grunnkvote kan selge hele eller deler av kvoten. Det er kun grunnkvote som kan selges. Et halvt år er relativt lang ti men ting tar ti spesielt med slike eiendommer, sier han. Slike eiendommer blir sjelden budt fram for salg , og her har vi en velholdt og veldrevet gård.

Og han er ikke redd for å kalle en spade… Finn ut mer. Han kommer hovedsakelig til å bruke huset som bolig, men vil også drive noe næringsvirksomhet fra eiendommen. Både hans firma og Koppang bruker salgskanalen, i tillegg til å legge ut på sine egne sider.

Ketil Koppang i Koppang Landbruk selger 1landbrukseiendommer i året. Mange kommer og ser fordi de har en drøm som de ønsker å realisere, men egentlig tør de ikke. Eneboliger og småbruk til salgs i Lillehammer-regionen. Lillehammer vokser, og det er store byggeplaner og byggeaktivitet rundt og i byen.

Og en jevn boligbygging med leiligheter frigjør eneboliger og småbruk. Dette er et omfattende arbei det er enormt mye som skal med. Den daglige lederen forteller at han har jobbet med salget av storgården i Rendalen en ukes ti og at det nå er . I hvert fall på det offentlige markedet. EIENDOMSBASEN: Hva ble boligen solgt for? Etter år med nesten sammenhengende restaurering er Nærøya- eventyret over for Jan Svenskerud.

Nå legges den unike eiendommen ut for salg. Fredag ble Sletner gård lagt ut for salg på Finn. Slitu går en næringstomt ved Brennemoen og et grustak på Monaryggen kommer for salg senere.

Holmen Gård er nå solgt.