Karbonets kretsløp snl

Grafitt, kull og diamant er former av karbon som finnes i naturen og som har vært kjent siden oldtiden. Petroleum (råolje og naturgass) består av . Naturfags prøven i morgen TAKK! I morgen har jeg eksaminering i natur og miljøfag, og ett av temaene jeg er tatt opp i, er karbonets kretsløp.

Da klassen min ikke har lært noe om karbonets kretsløp i timene, og det heller ikke står noe om dette emnet i skoleboka, er jeg nødt til å finne stoff på internett. Problemet mitt er at jeg ikke vet helt hva . Ordet karbon – dioksid strømmer hver dag ut fra de fleste nyhetskanaler og slår imot oss fra aviser og blader. Fordi en økning av denne gassen får så store negative konsekvenser for vår klode, er COet hett ord i samfunnsdebatten.

Denne illustrasjonen viser lagring av karbon og de ulike karbonkretsløpene. Noen kretsløp er hurtige, slik som opptak og utslipp fra plantevekster og forråtnelse, mens andre er meget trege slik som opptak og utslipp fra sedimenter. Disse kretsløpene er stort sett i balanse, mens vår bruk av kull, olje og gass fører til at . Medisin › Anatomi Bufret Lignende 15. De fleste spiller sammen med mange sopper en viktig rolle for . Check out this article to learn more or contact your system administrator.

Muntlig eksamens spørsmål innlegg 9. Jeg skal ha en presentasjon på ca. Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Karbonets kretsløp presentasjon.

Presentasjon oStoffenes byggesteiner og modeller— Utskrift av presentasjonen. Hvilken plassering har karbon ? Hva er uorganiske stoffer? Hvorfor er det så viktig? Den industrielle revolusjon.

Hører til gruppe i grunnstoffenes periode system. Enkel,-dobbel,- og trippelbindinger. FOSSILT BRENSEN OG MILJØ Olje som et eksempel. Solenergi Fornybar eller ikke-fornybar energikilde? Drivhuseffekten Drivhusgasser Global Oppvarming Global temperaturøkning.

Utslipp og opptak derimot er viktig for karbonets kretsløp , og Bergmarks feilaktige tolkning av utslippstallene er et sterkt bevis for at han ikke forstår tallgrunnlaget og hva saken egentlig dreier seg om. Bergsmark har tydeligvis misforstått drivhuseffekten som er beskrevet både på SNL. Påstanden om at isotopforholdet antyder at bare av COi atmosfæren er fra fossile kilder avslører også en uvitenhet om karbonbudsjettet og karbonets kretsløp.

Mens vi tilfører CO vil det være en stadig utveksling mellom molekylene i luft, hav, vegetasjon og bakken, slik at isotopene blandes mellom . Alfsen forklarer at når vi slipper ut mye COi atmosfæren, så øker konsentrasjonen av CO2. Atmosfæren er i kontakt med havet, så en del av. Store norske leksikon skriver dette om klimamodeller:. Kretsløp er et løp som går over i naturen. Dette kretsløpet er enkelt: ved hjelp av fotosyntesen vil karbonet bygges inn i plantene.

Det ikke-levende i et økosystem består av de abiotiske faktorene. De abiotiske faktorene har en . Organisk materiale i jord er viktig av agronomiske og klimatiske grunner. Det er avgjørende for jordas produksjonsevne og bruksegenskaper. Jordarbeiding påvirker jordas egenskaper, .