Kaldfjøs til sau

Leif Trygve Berge har satt opp nytt kaldfjøs for sau i tilknytning til eksisterende fjøs. Det nye fjøset har et svært godt klima. I-mek til Rysstad i Valle. Hos familien Rysstad i Valle i Setesdal har Fjøssystemer levert i-mek.

Vellykket ombygging av sauehus.

Vurderer å bygge kaldfjøs til sau. Står mellom det eller å bygge om eksisterende lokaler. Vi vurderer å se på muligheten for 1og for 3vf. Ved ombygging er det en begrensning på rundt 1vf.

Er det noen som har forslag til hvordan kaldfjøset kan bygges og hvor mye jeg må regne med at . Brannvarslingsanlegg innlegg 5. Bygge driftsbygning sau innlegg 12.

Flere resultater fra gardsdrift. Hva foretrekker sauen å ligge på? Bufret Lignende I kaldfjøs kan det være aktuelt med strekkmetall som gulv. Internasjonale driftsforskjeller er antageligvis grunnen til at det finnes svært lite forskning på effekten av spaltegulv og høy dyretetthet på dyrevelferd for sau , sier Jørgensen.

Nyklipt voksen sau foretrekker også halm som liggeunderlag om vinteren. MUR-, PUSS- OG FLISARBEIDER. STÅL- OG METALLARBEIDER. TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER. Eksempel: Et IMEK-fjøs, lett isolert med fire vegger og naturlig ventilasjon, møkkakjeller under, spalter av tre, plast eller betong, ulike foringssystem.

Kostnad: mill kr for 3vinterfora sauer. Og det er å satse mer på sau. Jeg synes det er synd at bruk blir lagt ned hele tida. Hvis alle, som synes gårdsdrift blir for slitsomt, legger ned.

Ja, da gror bygde – Norge igjen, konkluderer sauebonden. Derfor er han en sauebonde mot strømmen.

Han har bygd et nytt kaldfjøs og øker . Onsdag kveld møtte over bønder på Landbrukets Hus på Tynset for å lære om rasjonell drift i praktiske sauefjøs. John Olav Halbostad er én av flere i Nord-Trøndelag som mener noe med norsk lammeproduksjon. Det er ikke rovdyra som avgjør om jeg skal satse på sau , sier Halbosta med 1vinterfôra spelsau i nytt kaldfjøs. Dette forebygger dyrelidelser og utbrudd av smittsomme sykdommer.

HUSDYR: Sturla Heia og kollegaen Steinar Elden står foran sin tredje lammesesong på gården i Namsos. Da de skisserte fjøset på papiret, var det viktigst å få til et fjøs som rommet trivsel for både sau og . Valget vårt er kaldfjøs med kjeller, sier paret til Norturas nettside. Knut Evensen, som nå jobber i Fjøssystemer, har justert tegningene han laget til oss mens han var byggrådgiver i Nortura, sier Kristin og Aslag Lajord.

Fjøset til Lajord er ett av visningsfjøs for sau som Nortura har avtale med over hele . Langlim, i Seljord kommune, ligg Jønnardalen. Vi håpar du finn dette heftet interessant – og kanskje finn du også inspirasjon til å satse på ei ombygging frå ku til sau. Jønnardalen satsar vidare og planane for ei storsatsing med nytt sauefjøs er klare.

Innleiing: Frå ku til sau. Bruk av eksisterande fôrbrett. Dette er lettvint, gir god dyrehelse og nødvendig motivasjon for å satse på sau , sier Einar Mathiassen, som sammen med sin far Torstein har gått sammen om et nybygg.

Dette er et kaldfjøs med naturlig ventilasjon der dyrene går på talle, forklarer Torstein Mathiassen som har lang erfaring med sauedrift. Dette er er mer utfyllende nettversjon som skal gi inspirasjon til de som vil bygge fjøs til sau. Tine arrangerer fjøsdesign- og kusignalkurs i Nederland 28.

Få erfaringer, del tanker og gode løsninger med fagfolk og andre bønder! TINE arrangerer Fjøsdesign- og Kusignalkurs i Nederlan og det er fortsatt ledige . Gammalnorsk spælsau gjer landskapet finare. Eller et lukket bygg på 18xmeter til kroner mill. Vann er viktig å ha et bra opplegg for i fjøset. Vi kan bistå med flere typer løsninger etter hav du har behov for.

Knarrhult sitt eget sirkulasjonsanlegg er en god løsning for kaldfjøs for å holde vannet varmt. Egen varmekolbe og sirkulasjonspumpe sørger for å holde vannet varmt og frostfritt. Termometer på utgående sløyfe og .