Jurbetennelse ku

Hyppigheten av mastitt hos ku har vist seg å ha klar sammenheng med økningen i melkeytelse. Kopper kan opptre på jur og spener hos både ku og gris. Hos sau er det den hyppigst rapporterte sykdommen.

I ammeperioden kan også kvinner utvikle mastitt. Spesielt for storfe er det svært vanlig med mastitt (også kalt jurbetennelse ). Når juret blir stimulert, går det signaler opp til hjernen, og den begynner å produsere hormoner som får kua til å gi ned. På grunn av at dette skjer via hormoner og ikke nerver, tar det om lag et halvt minutt fra kua blir stimulert til den gir ned. Arvelige faktorer, klima i fjøset, fôring, vitamin og mineraltilskud vannkvalitet, smittepress, melketeknikk , hygiene og bruk av spenespray har alle betydning for risikoen for unngå mastitt.

Mastitt betyr betennelse i juret. Kua reagerer på inntrengeren med en betennelsesreaksjon og vi har en mastitt. Subklinisk (skjult) mastitt. Helsekortkode 305: Ingen synlige tegn til sjukdom. Betennelsen oppdages ved diagnostiske tester som pH-papir, schalmtest (CMT), celle- tallsundersøkelser m. Det er ikke bare en faktor som er årsaken, men som regel flere faktorer som fun- gerer sammen.

Spørsmål man bør stille seg (i denne rekkefølgen):. Hvilke bakterier er årsak til mastittproblemene? Hvor kommer disse bakteriene fra? Hvordan kan dette reservoaret elimineres eller reduseres ? Norge er følsomme for penicillin.

Gruppe C-streptokokker (andre enn Str. dysgalactiae) påvises sjelden ved jurinfeksjoner hos ku. Streptococcus agalactiae er årsak til en smittsom og snikende form for jurbetennelse. Mye tyder på at bakteriesmitten til juret skjer fra nesa til dyret. Hver ku har et helsekort hvor alle veterinærbehandlinger registreres. I stedet må vi observere om kua ble behandlet eller ikke i løpet av en passende tidsperiode.

Når systemet oppdager ei ku med økt temperatur, sendes en alarm til gårdbrukerens datamaskin, slik at nødvendig behandling eller forebyggende tiltak kan iverksettes. Etter som melkinga er blitt mer og mer mekanisert og besetningene større, er det vanskeligere å oppdage begynnende jurbetennelse. God kvalitetsmjølk kommer av seg selv, såfremt hygienen og utstyret for mjølking er bra, kua blir gitt nok og riktig fôr og miljøet kua står oppstallet i er bra! Dyrevelferd hos norske melkekuer har flere problemer.

Høye ytelseskrav, bås, lite mosjon i vinterhalvåret og unaturlig kraftfôr reduserer dyrevelferden i det moderne husdyrholdet. How the milking system affects the mastitis frequency in Norwegian dairy herds. Jurbetennelser , ketose, leddgikt og løs mage er noen eksempler. MRSA-smitte er påvist i Søndre Buskerud hos ei ku med jurbetennelse , etter melkeprøver bonden har tatt selv. Veterinærinstituttet har analysert prøvene og bekreftet funn av smitte hos to kyr i besetningen på . Finnes på hud og slimhinner.

Ofte funnet i sår, byller, navleinf. Lite i jur uten synlig jurbetennelse. Symptomer: Får kua mastitt er det en svært smertefull tilstand hvor hun blir veldig syk, og noen ganger kan hun til og med dø.

En ku med mastitt betyr tap i melkeproduksjonen, og forandrer også sammensetningen av melka. I tillegg vil det bli utviklet matematiske metoder for å forutsi jurbetennelse forårsaket av ulike bakterier relatert til ulike SCC mønstre. De hadde villet komme, men så skjedde det noe med en ku. Infeksjon med ”sinte” bakterier, som bryter ned forsvaret.

Skader på spena, som utvrengt spenekanal eller skader ved spenetråkk, nedsetter forsvaret – lett infeksjon. Skal IKKE behandles med antibiotika – kua kvitter seg med bakterien selv.