Jevnfør

Vanlege feilkjelder: Skrivefeil: Sjekk skrivemåten! Søk i feil ordbok: Bruk Begge- knappen! Du finn fleire søkjeråd og litt om ordtilfanget her: Kvifor får eg ikkje tilslag . I likhet med det gammelmodige og utrangerte etg.

I dagens norsk skal det hete jf.

Forkortelser som ift (i forhold til) og mht (med hensyn til) er unødvendig jåleri etter min mening – rent bortsett fra at jeg forsøker å få sagt hva jeg mener . Noen egenskaper og evner er derfor mer fremtredende hos kvinner, som gruppe betraktet, mens andre er mer fremtredende hos menn. Fant 2setninger matching frasen jevnføre. Hvis du slår opp i ordliste og søker på jfr. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord: Tilslagsord: jfr. Jeg sitter her med Norges Lover foran meg stort sett hele dagen, og her er jfr.

Jevnfør er et ord på bokstaver.

Det er forklart mer her. Definisjon av jevnføre i Online Dictionary. Betydningen av jevnføre. Norsk oversettelse av jevnføre. Informasjon om jevnføre i gratis engelsk online ordbok og leksikon.

Oversettelser av jevnføre. Du trodde nok ikke helt korrekt der. Jamfør og jevnfør er, etter hva jeg kan lese meg til, sidestilte former på bokmål.

Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II). Norwegian Bokmål), compare (English). Ligesom Vandet kan afkjøles nogle Grader under Frysepunktet uden at vorde fast (§ 64), saaledes kunne ogsaa Saltopløsninger, naar de ere klare, og staae rolige afkjøles betydeligt under den Gra hvorved de ellers vilde krystallisere.

Naar dette er skeet, og de da erholde et stærk Stø en Rystning . Utvalgte eksempler av tilleggsstraff jevnfør straffegjennomføringsloven og dens virkninger sett i et juridisk og rettssosiologisk perspektiv : Tilleggsstraff – en fare for fangenes rettssikkerhet? MINNES VI ALLE OFRENE FOR TERRORISTEN BEHRING BREIVIKS UBESKRIVELIGE OG UTILGIVELIGE HANDLINGER MOT ET STORT ANTALL MENNESKER INLUDERT ALLE BARN OG UNGE PÅ UTØYA, SOM HELT UVENTET BLE TATT AV DAGE ELLER FIKK SINE LIV . Begge disse bevistemaene kreves avskåret med den enkle begrunnelse at de ikke har betydning for saken, jevnfør straffeprosesslovens paragraf 292.

Alternativt gjøres det gjeldende at bevisene utelukkende går på tiltaltes vandel, og at de derfor bør avskjæres i medhold av paragraf 30 annet ledd. De arbeider som er gjennomført er søknadspliktige jevnfør plan- og bygningsloven § 20- første led bokstav l, og kan ikke tillates uten søknad om tillatelse til tiltak med tilhørende planendring eller dispensasjon. Spergula på grunn av dens bruk som.