India juvelen i kronen

Store rikdommer ble sendt hjem til Storbritannia og disse var med på å opprette og opprettholde det store britiske imperiet. Før dette hadde forvaltinga av dei britisk-okkuperte områda vore sett ut til det britiske austindiske kompaniet. Victoria Memorial, Kolkata. Kjent for sin filmindustri og bygg som Taj Mahal, og like kjent for sine slumområder.

Det ble lovet adgang til embeter etter utdannelse, dyktighet og ubestikkelighet, uansett rase eller religion, men i praksis oppnådde inderne meget sjelden høyere embeter. Etter hvert som stadig flere indere . Det var rikt på råvarer som britene kunne tjene penger på. India , juvelen i kronen. De importerte billige varer som bomull og te fra india og solgte de britisk produserte industrivarene tilbake til den indiske befolkningen. Det er allmenn kunnskap at imperialisme førte med seg mange negative konsekvenser.

Kolonien ble tappet for ressurser og eventuelle opprør av befolkningen ble slått hardt ned på. Selvstendigheten markerte at det undertrykkende britiske kolonistyret var en saga blott, og i overensstemmelse med den såkalte to-nasjons -teorien ga selvstendigheten opphav til to lan den islamske . Hvilken betydning fikk foreningene for kubeskyttelse? Dronning Elizabeth og prins Philip besøkte minnesmerket for massakren i sikhenes hellige by Amritsar 14. Fallhøyden er derfor stor for Stein-Erik Vellan, mannen som skal realisere drømmen.

Alle har press og vanskelige utfordringer, enten man kjører Lommedals-bussen eller . Hindustan var en britisk koloni. Den verdenskjente fredskjemperen . Fattige mennesker var sjeldne å se, og folket følte seg nokså lykkelige. Varene europeerne var spesielt interessert etter i Kina var silke, te og porselen. Taipingopprøret var et opprør utført av en stor del . Hvilke varer var europeerne ute etter i Kina? Britisk lovgivning ble innført.

Hva var taipingopprøret? Hvorfor kom Japan i konflikt med . Regjeringen fryktet å miste kontroll over juvelen i kronen. Båndene mellom de to landene går langt tilbake i tid. Page Read Juvelen i kronen – DEL from the story Yumi og Michie – Ekstramateriale by MichieTheNeko with reads.

Accenture har rundt 111. Koh i Noor diamantens historie går tilbake til det 13. Les i heftet du har fått, Europeerne erobrer verden, Kappløpet om Afrika, s. Arbeid med to selvvalgte mappeoppgaver i emnet: Imperialisme og kolonisering.

Kunne beskrive hvordan . Splitt og hersk teknikk. Japan: den asiatiske imperialist . Spesielt den britiske middelklassen høstet godt av rikdommen fra koloniene. Handelsstanden var i ferd med å bli like velstående som aristokratiet.

The story begins with an unjust arrest for rape,. Also Known As: Juvelen i kronan See more.