India før kolonitiden

Jeg lurte om dere kunne hjelpe meg med en skoleoppgave angående India ? Før koloniseringen hvordan var den økonomiske, politiske og den religiøse stabiliteten til India og hvordan var India som et land? Det er veldig vanskelig å si hva India hadde vært i dag hvis de ikke hadde vært koloni. For det første er India som en sentral statsmakt og landet sine grenser et resultat av kolonitiden. Før , og i den tidlige fasen av koloniseringen, var India ikke et administrativt område eller et lan men besto av flere fyrste- .

Se svar på: Mogulriket og India før koloniseringen? På de sidene finner du mange lenker til informasjon om India og kolonitiden. Magadha (Bihar), og drev den hellenistiske kong Selevkos ut av India 3fvt.

I annen halvdel av 100-tallet fvt. Seistan inn i Sind og grunnla mektige riker i Nord- India. Før anken var blitt behandlet av høyesterett, erklærte hun unntakstilstand. India , republikk i Sør-Asia, strekker seg fra Himalaya i nord og omfatter hele Deccanhalvøya i sør, er omgitt av Arabiske hav og Bengalbukta, grenser mot Pakistan i vest, Kina, Nepal og Bhutan i nor og Bangladesh, Kina og Myanmar i øst.

Nær Indias sørspiss, ligger Sri Lanka.

Samtidig, og i flere århundrer etterpå, opplevde det sørlige India sin egen gullalder under styret til Chalukyas, Cholas, Pallavas og Pandyas. Men før de tyrkiske invasjonene, hadde muslimske handelssamfunn blomstret langs kysten i Sør- India , særlig i Kerala hvor de ankom i små antall, hovedsakelig fra Den arabiske . Viste noen tegn til motstand krevde det som regel bare noen enkle demonstrasjoner av denne makten før de fleste lokalbefolkninger gav opp. India fikk for eksempel det symbolske tilnavnet “Juvelen i kronen”, for det var ikke bare en koloni for britene, det var et mektig statussymbol!

Mangfoldig Flere religioner, hinduisme og islam. Imperialismen – India og Storbritannia Storbritannia – før koloniseringen. Aldri utgjort et samlet rike. Selvstendige fyrstedømmer.

Vi har stilt disse spørsmålene: Hvordan var landene før. Det som begynte som et lønnsomt handelsforetagende uten videre ambisjoner, utviklet seg altså gradvis til en fullstendig kolonialisering av India. Forsker: velg ut et land eller område som har vært kolonisert.

Drøft positive og negative sider ved koloniseringen i dette landet ut fra forskjellige perspektiver. Jeg velger India som har vært et koloni land. Kolonimakten som herjet rundt dette landet var Storbritannia.

Ordet koloni vil si et land eller landområde . Før jeg går i gang med selve kolonitiden i India (da inkluderer jeg dagens India , Pakistan og Bangladesh) og konsekvensene av den, er det også viktig å se hvordan det var der før koloniseringen.

Oppgaven forteller om koloniseringensprosessen av India og hvordan samfunnet fungerte før , under og etter kolonitiden. Før inkluderte India landene Pakistan, Bangladesh, Myanmar (Burma). Viste det seg at britene hadde større. India ble derfor kalt ”juvelen i kronen”.

Ny ideer som gjorde at Europa fikk en revolusjonerende utvikling, nådde ikke India før senere. RomMannen: Kan du si noe om britenes forhold til Tyskland og Frankrike etter koloniseringen av India kontra før ? Blir skrevet bøker om dette, men i svært grove trekk: Etter at Storbritannia utkonkurrerte de opprinnelige tyske handelspostene i India førte dette til at Tyskland måtte kompensere ved å skaffe . Samfunnsinndelingen i India var basert på kastesystemet. Britene handlet med indiske råvarer, som krydder, bomull og te,.

Nordmenn i kolonitidens Kongo.