Imperialismen i india

Det er et spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på. Var det en bevist erobringsstrategi av det OstIndiske kompaniet og etter hvert Storbritannia, eller var det noe som bare skjedde fordi Mogulriket og de . Mangfoldig Flere religioner, hinduisme og islam. Aldri utgjort et samlet rike. Selvstendige fyrstedømmer.

Vi har stilt disse spørsmålene: Hvordan var landene før . Britene handlet med indiske råvarer, som krydder, bomull og te, og de begynte å eksportere indisk opium til Kina . Bakgrunnen for imperialismen var eit opprør der dei indiske soldatane i den britiske hæren, sepoyane, gjekk mot kristen misjon og britisk innverknad. Då spreidde opprøret seg til sivilbefolkninga. Det vart brutalt slått ned og britane fekk kontroll over India.

Under harde kamper innbyrdes og med lokale fyrster, bredte ariske småriker seg over det nordvestlige India. India Korleis område vart kolonisert? Det oppstod en blandingskultur med en arisk herskerklasse, som dominerte de erobrede distrikter og utbredte brahminsk kultur.

Tradisjonelt kalles tiden fra ca. Gjør kort rede for de viktigste årsakene til imperialismen. Drøft konsekvenser av imperialismen. Ta utgangspunkt i selvvalgt område. I følge læreboka er imperium betegnelse på et stort, flernasjonalt rike.

Kolonialisme og imperialisme – Duration: 17:43. Og jeg skjønte ikke helt forskjellen. Trenger litt mer info for å få bildet helt klart. Liten avsporing, men leste en del om . Et av de landene er dagens India.

På den tiden ble det normalt at europeerne la under seg områder, . En annen grunn er sosialdarwinisme, en slags sosial forestilling om at ”den sterkeste overlever”, altså en ”vrang” videre føring av biologisk darwinisme. Det kan også bli sagt at religion kan ha hatt påvirkning. Kristne ønsket å videreføre religionen sin til . De tok kontroll over områder i andre lan spesielt i Afrika og Asia.

En koloni er et område eller et land som et annet land har tatt. Indonesia var en fransk .