Hvorfor ville britene kontrollere india

Dermed bød muligheten seg for britene til å ta kontroll i områder som de mente ble preget av anarki. De måte sikre lov og orden for å kunne drive handel i områdene. Viktige punkter for hvordan og hvorfor India ble koloni: 1) Mogulrikets oppløsning. Se svar på: Mogulriket og India før koloniseringen?

Den teknologiske, kunnskapsrelaterte og handelsmessige utviklingen kontakten med Europa førte til ville en sett noe av uansett om India ble kolonisert eller ikke. Imperiet var et produkt av europeisk kolonialisme som startet med spanske og portugisiske ekspedisjoner mot blant annet India og Amerika på slutten av det 15. Det britiske ostindiske.

Historie › Verdens historie og samtidshistorie › Asia › Indias historie Bufret Lignende 29. Misnøyen med det britiske styret økte. I tillegg til den økonomiske utbyttingen, følte folk at britene ikke lenger ville respektere deres religioner. Den enkleste måten å kontrollere store landområder på er med støtte fra lokale myndigheter.

På den måten slapp de bygge opp nye administrasjoner og kunne fokusere på andre områder. Samarbeid kunne oppnås på . Mangfoldig Flere religioner, hinduisme og islam. Aldri utgjort et samlet rike. Selvstendige fyrstedømmer.

Vi har stilt disse spørsmålene: Hvordan var landene før . Prinsene lå under britenes kontroll og det ble da kalt indirekte styre. Resten av India ble styrt. Dette fordi britene trodde det ville bli et stort opprør hvis Gandhi døde.

Om britene ikke kontrollerte India ville den økonomiske utviklingen vært bedre i India også den sosiale. Indonesia var en fransk koloni. Britene erobret stortsett asiatiske land. Disse soldatene jobbet for britene i India. De indiske soldatene var.

Før bodde folk i Afrika i . Derfor ble India kalt ”Juvelen i kronen”, landet var juvelen i imperiet. Gjennom ei avgjerde i det britiske parlamentet 2. Britisk India formelt skipa og lagt under den britiske krona. Avgjerda fekk først verknad 1. Då vart India under den britiske kolonien.

Dette var i all hovedsak på grunn av ønsket kontroll over Suezkanalen, som ville forkorte veien til India. De drømte om å skape et britisk herredømme fra nord til sør gjennom hele Afrika. De ville også påvirke det indiske samfunnet med sitt eget språk, kultur, religion og teknologi. Storbritannia ville legge India som ein koloni . Kristen misjon: kristne ville omvende hedninger til å bli siviliserte kristne (Hedning= nedsettende betegnelse på ikke-kristen person.) – Maktkamp i . Hæren ble ledet av en britisk offiser.

Handelskompaniet inngikk avtaler med de indiske fyrstene eller brukte makt mot de som ikke ville høre etter. Etter hvert ble flere europeiske land med i kampen om landområder i Asia, og etter hvert Afrika. Land for land ble lagt under europeisk kontroll. De som ikke ville jobbe på plantasjene som de startet, ble kuttet av hender eller pisket.

Kongo av brutaliteten til Leopold 2. Fordi det lå strategisk til mellom Europa og Asia. Hvorfor ville britene kontrollere India ?