Hvorfor kildesortering

Nå er målet å gjenvinne så mye som mulig. Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS. Mesteparten av avfallet er ressurser som kan brukes på nytt.

En del av avfallet er skadelig når det kommer på avveie. Gjenvinning er bra for miljøet. Produksjon fra råstoff er.

Men for at vi skal øke graden av gjenvinning, er vi helt avhengige å øke graden av kildesortering fra innbyggerne. Hvorfor skal vi kildesortere ? For å skaffe materialer til å lage alle produktene som ender som avfall, bruker vi stadig mer . Vi bretter, skyller og sorterer det i ulike poser og containere. Men hvor stor er egentlig miljøgevinsten? I Oslo og en rekke andre kommuner blir maten og plasten kildesortert i kjøkkenbenken for å gjenvinnes. Ett av formålene er å redusere klimautslippene: Bussenes bruk av biogass fra matavfall i Oslo sparer prosent av norske utslipp.

Kildesortering og gjenvinning av plast fra husholdninger sparer 09 . Fokuset er rettet mot handlinger med ubetydelig miljøeffekt.

Hun mener kildesortering er mye mer enn en symbolhandling. Velg avfallstype under for å lese mer. Når du kildesorterer, spiller du på lag med naturen. Avfallssymbol matavfall. Mye av det som kastes, kan på en eller annen måte brukes på nytt hvis det havner på rett sted.

Alle abonnenter som omfattes av lovpålagt avfallsordning, er pliktig til å kildesortere avfallet. Søppel er noe dritt, men det kan komme noe godt ut av det også. Plast kan bli til ny plast, og matavfall kan bli til både biogass og gjødsel. Hvilken er best, og hvorfor skal man egentlig kildesortere ? Les også: Fem gode ekteskapsråd – fra . Kan egentlig bølgepapp, kartong og papir leveres sammen til gjenvinning? Ofte vil det likevel være både lønnsomt og miljømessig bedre å skille mellom ulike papirtyper.

Det lønner seg garantert. Her får du vite hvorfor. Myndighetene, kundene og omgivelsene dine forventer at du kildesorterer avfallet, alle vet at det er bra for miljøet.

Om avfallet ikke kildesorteres må vi i Ragn-Sells sortere . Ved å kildesortere avfallet vårt tar vi vare på ressursene i avfallet, og sikrer at farlig avfall blir håndtert på en forsvarlig måte. Når alle er flinke til å kildesortere kan vi bruke det til å produsere nye produkter og materialer.

Metaller blir støpt om til nye . Redder vi klimaet gjennom å kildesortere ? Svaret gir seg selv: Selvfølgelig ikke! Spørsmålet er galt stilt. Vesar forklarer hvordan vi skal sorteres avfallet vårt. Hvordan kildesortere riktig – hva leveres hvor? Ja, vi har kildesortering i hele Trondheim, svarer Olden.

Men avfallsordningen er ulik avhengig av om man bor innen- eller utenfor det vi har definert som midtbyområdet. Hva med kildesortering ?