Hvorfor dreper ulv sau

Dette medfører en instinktiv jaktrespons hos både ulv og andre rovdyr og kan føre til at flere sauer blir drept. Myte: Ulven dreper mye kveg og sau. Men det er lett å få sympati i kampen mot ulv fordi mange har en forestilling . Men ulven angriper jo allikevel sau , hvorfor gjør den det når den foretrekker elg?

Bøckmann forteller ulven ikke er en superflink jeger.

Men bare en brøkdel av sauene som dør, blir drept av ulv. Hva med de sauene som dør av fluelarver? Ulv (Canis lupus) er det største medlemmet av hundefamilien og er utbredt over hele den nordlige halvkule.

Ulven jakter også på tamrein og sau , noe som fører til konflikter i områder med beitedyr og tamreindrift. Rovdyrmotstanderne peker ut ulven som en stor trussel mot sau , men den er ikke engang på pallen over rovdyrene som tar mest. Bonden dreper flere sau enn ulven.

Harald Kryvi Professor emeritus, biologi UiB.

Noen flokker dreper mye mer elg enn de trenger for å overleve. Bildet viser en voksen ulv og to valper fra Julussaflokken i Hedmark ved et kadaver. Det er en grunn til at elgstammen forvaltes, men om dine påstander om flere titalls millioner var riktig, hvorfor vil da skogeiere ha elg og mindre ulv ? Verken hunder eller jegere fant spor av ulven i går, men jakta fortsetter i ettermiddag. I går ble denne sauen funnet og avlivet.

Rovviltkontakt Arnfinn Tanem (til venstre) flådde den, og fant bittskader også i beina. Han mener ulven bruker bare ett bitt for å ta snuten på en sau. I løpet av de siste to ukene har det blitt funnet rundt hundre drepte og skadede sauer på Totenåsen, i Østre Toten kommune.

Toten, melder avisen Oppland Arbeiderblad. På bare få dager har sauebønder fra Gran og Hurdal mistet sauer etter ulveangrep på sommerbeitet. Ulven vekker mange følelser hos oss mennesker, og en del av disse følelsene er frykt. Mange mennesker som bor i områder med ulv , er bekymret for barna sine og er redde for å bevege seg i utmarka.

Som oftest vil ulven forsøke å unngå mennesker, men det kan oppstå situasjoner hvor den kan opptre truende overfor. KJØTTETER: At ulven i Norge på landsbasis dreper elg for millioner årlig er nå dokumentert, og østmarkaulven må ta sin del. Også Vangen Leirskole, midt i Østmarka, fikk seg en ubehagelig opplevelse for få uker siden da to sauer ble ulvedrept ved Leirskolen.

I fjor ble det registrert rekordmange ulver i Norge.

Likevel blir stadig færre sauer drept av ulv , og antall søknader om erstatning for rovdyrtap går ned. Artene hører hjemme i Norge. Jegerne frykter tap av jakthunder, og landbruket hevder at det økonomiske grunnlaget for å drive med sauer forsvinner når rovdyrene forsyner seg av flokken. Hvorfor skal vi ha rovdyr i Norge? Det som mange kanskje ikke vet er at blant rovdyrene i Norge, så er det ikke ulven som dreper flest sau og lam.

Gaupen dreper nemlig fire ganger så mange som det ulven gjør. Så hvorfor er det da ulven mange mener at bør utryddes? Dèt er tema for debatten i Underhuset på TV Nyhetskanalen denne . Ulven har alene drept 2sauer , ifølge Miljødirektoratet. Ja, jeg er klar over at det økonomiske tapet til bøndene ikke er noe å kimse av, men det blir ikke stort tryggere for sauene om vi fjerner ulven.

De fleste sauene som går tapt her i landet omkommer av andre grunner enn rovdyr. Sammenhengen mellom dyrevern for sau og rovdyrvern ser ut til å gå mange så hus forbi at det er rart det ikke er skrevet bøker om det. Men tall fra Miljødirektoratet viser at de dokumenterte angrepene på sau og lam var svært få innenfor ulvesonen i fjor. Kun sju sauer ble angrepet.

IKKE VERSTING: Seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet forteller at det ikke er ulv som dreper flest sau og lam av rovdyrene i Norge. I Norge er elg hovedbyttet for ulven , men den tar også rein, rådyr, sau , storfe, rødrev, bever og mye annet. I Sverige har man Gysingevargen friskt i minne.

Ulven er ganske fleksibel med hensyn til.