Hvordan konstruere en 60 graders vinkel

Konstruksjon av graders vinkel. Tegn en linje og marker midt på denne linjen et punkt A. Sett passerspissen i punktet A og slå en bue som krysser linjen din til venstre og til høyre for punktet A, en halvsirkel. Punktet der halvsirkelen krysser linjen til høyre for A, . Nå skal vi se på hvordan vi kan konstruere en 60º – vinkel. Merk av et punkt midt på denne linjen og kall det for A.

I denne videoen lærer du å konstruere en – graders vinkel. Når vi konstruerer har vi bare lov til å bruke blyant, passer og linjal. I vinkelkonstruksjon må vi kunne tre ting. Den første tingen er å kunne konstruere 60°.

Er du klar for vår store julekalender? Gjør deg klar for Black Week! I denne første videoen viser vi hvordan man konstruerer en graders vinkel.

Vi går gjennom hvordan man halverer vinkler, samt hvordan vi konstruerer grader og grader ved hjelp av halvering.

Vi viser hvordan vi konstruerer sammensatte vinkler, eller vinkler som er satt sammen av flere ulike vinkler. Vi konstruerer og halverer vinkler på og grader. Your browser does not currently recognize any of the video formats available. Click here to visit our frequently . Det hadde vært lettere å tegne og fortelle for deg, men jeg håper at du skjønner fremgangsmåten ut ifra hvordan jeg forklarer. Trekk linjen mellom punktene A . Fagstoff: I dette avsnittet viser vi noen grunnleggende konstruksjoner utført med passer og linjal.

Mer sammensatte konstruksjonsoppgaver kan løses ved kombinasjoner av disse konstruksjonsteknikkene. Dette er en enklere og raskere metode enn å. Hvordan konstruere en grader, og forklaring på hvorfor det blir grader med denne metoden. Vi presente rer tre normalkonstruksjoner, halvering av vinkel og konstruk sjon av en vinkel på °. Mange elever synes det er veldig motiverende med konstruksjon. Det er disse konstruksjonene som må være på.

En typisk slik konstruksjon ville være å konstruere en rett linje som halverer . Geometri i planet – video – konstruksjon av grader. Hver for seg skriver elevene en instruksjon på hvordan læringspartneren må gå fram for å løse oppgaven. Elevene bytter instruksjonsbeskrivelse og utfører konstruksjonen uten å stille spørsmål til partneren.

Da er tanken at det blir mye mer nøyaktig å konstruere enn graders vinkel enn å tegne den med gradskive. Selv om dette er vanskelige tema, så synes jeg at vi skylder elevene å gi de et visst innblikk i hvordan matematikk er bygd opp på aksiomer og grunnleggende objekter. Grunnleggende konstruksjoner.

På denne siden finner du videoer som tar for seg grunnleggende konstruksjoner i geometri. Videoen under viser hvordan en graders vinkel kan konstrueres. Vi skal prøve å dele en – graders vinkel i 3. Utgangspunktet er at cos 60◦ = 1. Vi bruker at cos 3x = cos 2x cosx − sin 2x sinx. Det kan være en god ide å skrive testen på papir, for å kunne regne i fred og ro. Les hvert spørsmål grundig.

Se deretter på svarmulighetene som vises og velg så det svar som du mener er riktig. Når du er ferdig setter du deg ved din pc og krysser dine svar inn. Dine videoer er mer lærerike enn læreren min!

Halvere vinkel ranvik matte.