Hvordan konstruere en 22 5 graders vinkel

Kan du konstruere vinklene grader og grader og halvere disse, da kan du konsturere alle typer vinkler. Konstruksjon av vinkel. Når du tegner en vinkel kan du bruke gradeskive og linjal.

Når du skal konstruere en vinkel må du bruke en passer og linjal. Det er viktig at gapet på passeren er lengre enn avstanden A – B. Trekk linjen og du har konstruert en vinkel på grader. Se emne – konstruksjon av 70°vinkel med passer og. Som man ser er det greit å konstruere grader. Dersom noen kjenner flere konstruerbare vinkler er det bare å henge seg . Jobb og utdanning › Skole og leksehjelp Bufret Lignende 6. Hvilke vinkler må jeg halvere for å få en 112.

I dette avsnittet skal vi se på hvordan vi konstruerer forskjellige vinkler og nedfeller normaler. Før vi setter i gang med. Disse tre punktene vil da danne hjørnene i en likesidet trekant, og da vet vi at vinklene er på grader.

Tegn en linje og marker midt på denne linjen et punkt A. Sett passerspissen i punktet A og slå en bue som krysser linjen din til venstre og til høyre for punktet A, en halvsirkel. Punktet der halvsirkelen krysser linjen til høyre for A, . Hei, og takk for spørsmålet! Svaret nedenfor synes for omstendelig. Det synes mye lettere å konstruere grader pluss halvparten av grader ,. Lag grader og halver denne (grader ) og deretter halver denne igjen som gir 67. Jeg regner med at dere har lært . Nå er det særlig viktig å øve på vinker som er større enn grader.

Your browser does not currently recognize any of the video formats available. Click here to visit our frequently asked questions about HTMLvideo. An error occurred while retrieving . Fle re elever vil nok trenge hjelp til å se at de må halvere en vinkel på 45° for å få , °. Det betyr at konstruksjonene de her må. KONSTRUKSJON AV VINKLER. En vinkel er området mellom to stråler med felles startpunkt.

De to strålene som danner en vinkel , kaller vi vinkelbein. Strålene starter i toppunktet. Står du i toppunktet og ser ut i vinkelen , har du høyre vinkelbein på høyre side og venstre vinkelbein på venstre side.

All konstruksjon bygger på . Dette er også hvordan man konstruerer en graders vinkel sep. C er midtpunkt på linjestykket AB. På det grønne linjestykket konstruerer vi en. Vi viser hvordan man konstruerer en graders vinkel , og forklarer hvorfor dette blir grader. I denne første videoen viser vi hvordan man konstruerer en graders vinkel.

Vi forklarer også hvorfor denne. Vi går gjennom hvordan man halverer vinkler , samt hvordan vi konstruerer grader og grader ved hjelp av halvering. Slik konstruerer man en vinkel på 9 og , grader.

Hvordan konstruerer man en graders vinkel ? VIDEO-UNDERVISNING: Startside.