Hvor mye veier en kalv

Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen fødebinge med mye halm på golvet. Så fort kalven er kommet ut av kroppen til mor, vil kua reise seg og slikke kalven rein for. NRF-kua kjennetegnes ved at den melker bra, produserer mye kjøtt, har god fruktbarhet, god helse og sterke bein.

I tillegg kalver den lett og er svært livskraftig. Kalven Lureprinsen overlevde mot alle odds.

Jeg hadde ingen tro på at kalven. Tilveksten hos en frisk kalv er de første leveukene først og fremst styrt av mjølkemengden. Etter hvert vil også opptaket av kraftfôr og grovfôr påvirke hvor mye den vokser, fordi drøvtyg- gerfunksjonen utvikles. Kalvens tilvekst kan kontrolleres ved hjelp av veiing eller måling av brystomfang.

De fleste oksene blir slaktet når de er 6-8kg. Noen storferaser er avlet fram for å produsere. Midt-Østen og videre til Sentral- Europa hvor den kom for omtrent 250.

Kuer og okser ble temmet for.

FAKTA OM EVNENE TIL KYR, OKSER OG KALVER. Antall melkekubesetninger i . Krav til Fatland Premium kalv og kjøttfe kalv. Minimumskrav til vekt ved ulik alder. Planlegg hva kalven skal brukes til – hva skal den bli? Oksekalv : Fôringskalv 3-mnd.

Ved samme alder er antagelig høydeforskjellen noe større, siden andre studier viser at voksne elgokser i gjennomsnitt veier prosent mer enn kyr. Nyfødte kalver er mer bustete, og har en lys mursteinsrød farge. Oppfordringen kommer fra Erik Brodshaug, ekspert på fôring hos Tine Rådgving. De siste ukene har kalven vært i sentrum for artiklene som har vært publisert på hjemmesida til Tine Rådgiving. Dagens råd er altså å ha et måleband i lomma neste gang du skal i fjøset.

Når du omgås kalvene daglig er det . Kategori, Vektgruppe, Noteringspris. Tillegg over 1kg, Kr 28. Prima kvalitet, Alder fra – uker . Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut.

En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Avkommet kalles kalv til de er . Den nye kalven gode råd av veterinær Siv Meling. I melkebesetninger er det alltid mye fokusering på den nyfødte kalven , men i kjøttfebesetninger regner vi med at kua tar seg av den nyfødte og at alt går greit.

Men det er faktisk mer viktig i kjøttfebesetninger at kalven får den beste mulige starten. Musemor med tre søte små. Har jeg: Etter en drektighetstid på ca. Hvor oppstår det eventuelle avviket?

Det er jo tross alt kalven. Hvordan er forholdet mellom brystmål og vekt hos yngre kalv ? Hva kan vekstkurvefasongen fortelle oss hvis dyr avviker fra . Er det forskjeller mellom ulike vektmålebånd? Fødselsdato skal dokumenteres.

Besetningen skal vere fti for skal vere fri for smittsomme sykdommer. Men det foregår nå en diskusjon om hva som er best, og hvilke hensyn som skal veie tyngst: økonomiske eller helsemessige? Blant tradisjonelle melkebønder, som får betalt per liter melk de produserer, er det nok de økonomiske argumentene som veier tyngst for å skille ku og kalv så tidlig som mulig. På ein nyfødt kalv utgjer vomma rundt av samla magevolum, og i ein vakse drøvdyggar knapt.

Hvor mye kraftfôr skal kvigene ha ved innsett? Prisene er ved omsetning gjennom Nortura SA.