Hvor mye melk produserer en ku per dag

Melkekyr er i dag avlet spesielt for å produsere store mengder melk. Så store ytelseskrav er ikke gunstig mtp. Hvis de hadde produsert akkurat nok til å mate. Jeg vil i dette innlegget fortelle litt om kyrne våre, om hvordan jurene deres ser ut og vokser, og om hvor mye melk de kan lage i løpet av en dag. Det vil si fulle vaskebøtter!

Svar: Hei Elin, I dag er det veldig skjelden at kyr dør av seg selv. Spørsmål 2: Det jeg lurte på var hvordan melken produseres inne i kua ? Hva er det som skjer med det de spiser? Ofte får kalven cirka liter melk per dag de første leveukene. Deretter får kalven kraftfôr, vann og grovfôr som høy, surfôr og beitegras. Kua melker ofte i måneder etter at kalven er født, og noen kuer kan melke opptil.

Produksjonen per ku har gått betydelig opp og hver enkelt bonde har langt flere kyr. Dagens produsenter leverer mer enn dobbelt så mye melk som for år siden. For å sikre at vi får nok melk og unngår kostbar overproduksjon, har hver enkelt produsent en kvote for sin melkeproduksjon fra myndighetene. For første gang kan vi presentere en samlet oversikt over hva de gamle norske storferasene produserer av melk pr år og hvor mange årskyr som er registrert i Kukontrollen av hver rase. Kalven dier i ere måneder, og avvennes gradvis.

Ei melkeku produserer gjennomsnittlig. En norsk ku produserer i snitt liter melk per dag. Forskrifter for hold avstorfe og svin) Selv om det ikke er problematisk å holde ku og kalv sammen, er atskillelse hovedregelen. Dagens melkekyr produserer med sine daglige liter, omtrent ti ganger så mye.

Målrettet avlsarbeid har skapt ei moderne norsk melkeku som produserer mye melk. Undersøkelsen viste at kyr fra fjøs hvor det var mye jurbetennelse hadde en bratt laktasjonskurve med lav melkeytelse i starten, rask stigning i ytelse og så et . De beste kyrne kan produsere opp til kg melk per dag når. I Norge produseres mesteparten av melken og meieriproduktene av TINE, Synnøve Finden, Q-meieriene og Rørosmeieriet. Det finnes også en rekke lokale.

Den første oppgaven for kua var å trekke plog, kjerre og vogn. Menneskene startet med å rydde skog for å produsere mat til seg selv og dyrene. Det tok lang tid før kumelk ble viktig for menneskene, og i begynnelsen brukte . Og hva med utnyttelsen av norske jordbruksarealer, gras- og beiteressurser og behovet for import av kraftfôr, sett opp mot behovet for økt nasjonal.

Anlegget har et integrert styringssystem, som blant annet viser nedmelkingshastighet, hvor mye hver ku melker og hvor lenge melkeorganene har stått på. Figur viser at det er stor variasjon i fôreffektivitet og dermed hvor mye melk man får igjen per ekstra kg kraftfôr innen en besetning. Dette illustrerer hvor . Skrevet av Francisca Witsø den 12. Det er mye å tenke på rundt drikkevann til kuene, som tilstrekkelig tilgang, hygiene og plassering.

En ku drikker i gjennomsnitt mellom og 1liter per dag , og noen enda mer. Tilgang på nok vann er viktig både for dyras velferd og for å produsere nok melk. Vi skal bruke samme variabler som i dag , men de brukes i nye modeller for å få fram mer nøyaktig forbruk, og også for å beregne fôreffektivitet ved å få fram verdier for hvor mye melk man får ut i .