Hvor mye kan temperaturen på jorda stige i årene som kommer

Det er veldig usikkert hvor mye disse kan bidra til å senke fremtidige utslipp, sier Glen Peters, hovedforfatter og forsker ved Cicero Senter for klimaforskning, i en pressemelding. Den globale middeltemperaturen er i all hovedsak styrt av hvor mye energi jorden mottar fra sola og hvor mye energi jorden sender tilbake til. Andre referanseperioder kan også brukes.

Mens global oppvarming er en gradvis prosess, er det er store naturlige svingninger i temperaturen fra år til år. I tillegg kommer to deler til neste år som handler om konsekvenser av klimaendringene og hvordan vi kan forhindre at dem. Uansett hva vi gjør, vil vi få en havstigning.

Det er meter høyere enn tidligere anslag, og ifølge IPCCs siste rapport er det et sannsynlig scenario. I tabellen kan du se alle prognosene. Vi får stadig vite mange skader og problemer rundt global oppvarming, og at klimaet på jorden vår endres hele tiden. Om temperaturene stiger de neste årene vil havnivået stige. Hva som kommer til å skje er vi enda ikke sikre på, men at vannet vil stige er det forsket på, og konklusjonen er at det vil skje.

Det er om lag millioner kubikkkilometer med is på kloden vår, og noen forskere sier det vil ta mer enn fem tusen år å smelte alt sammen. Hvis vi fortsetter med å tilføre atmosfæren. Selv om havet stiger , så følger landet etter . Den globale oppvarmingen kommer av alle drivhusgassene som fungerer som et varmeteppe på jordkloden.

Solstråler slippes inn gjennom atmosfæren, men ikke ut igjen, og det fungerer som et lokk som får temperaturen til å stige. Forurensningen kommer ikke bare fra biler og gasskraftverk, men også fra . COer en klimagass som finnes naturlig i luften. Men når vi forbrenner for eksempel olje forstyrrer vi jordens naturlige balanse slik at det blir for mye COi luften. FNs klimapanel mener det er sannsynlig at temperaturen på jorda vil stige mellom og grader i løpet av de neste hundre årene. At det er antall folk på jorda som er bestemmende . Hvor mye vil havet stige over lange tidsperioder for hver grads økning i jordens gjennomsnittstemperatur?

Hvis temperaturen går opp en grad over de neste to årene , vil ikke . Vi vet at klimaet på jorda har endret seg de siste hundreårene fordi det er gjort regelmessige målinger av for eksempel temperatur , ismengde, nedbør og pH- verdi i havet. Vi vet også hvor mye som kan slippes ut totalt før temperaturen på kloden vil stige med mer enn grader. Det er i hovedsak kombinasjonen av solinnstrålingen og atmosfærens innhold av klimagasser som bestemmer temperaturen på jorden.

Er COhøna eller egget? Men hva er årsak og hva er virkning? Stiger temperaturen mer enn det vil klimaendringene bli umulige å kontrollere.

En oppvarming på 3-grader vil innebære stor risiko for økosystemer, matvaresikkerhet og menneskers . Dette er imidlertid kun en del av . Men til tross for disse store forskjellene har jorden likevel hatt et klima som har vært levelig for liv som vi kjenner det, gjennom milliarder år. Globale klimamodeller anslår at i løpet av det 21. Drivhuseffekten oppstår fordi kortbølget stråling (hovedsakelig synlig lys) fra sola i stor grad kommer ned til jorda og varmer den opp.

Det er utført mange beregninger over hvor mye klimagasser som kan slippes ut for at ikke temperaturen skal stige med mer en et gitt antall grader, for eksempel eller grader. Temperaturen i havet øker også, snø og is smelter og havnivået stiger.