Hvor mange liter melk produserer en melkeku i året

Når vi kjøper melk , ost, og smør, bør vi tenke på husdyrhold og dyrevelferd. Melkeproduksjon har vært den viktigste delen av jordbruket i flere tusen år. Melkekyr er i dag avlet spesielt for å produsere store mengder melk.

Det er grundig dokumentert at norske melkekyr stadig blir mindre syke. Fôringen er bedre, både når det kommer til . Hvordan og hvor vi skal produsere melk er stridens kjerne når det havarerte landbruksoppgjøret i dag overlates til Stortinget. I denne perioden er det kalven i magen skal vokse og bli stor, og da skal næringen gå til denne og ikke til å produsere melk.

Du kan fylle et ganske stort hagebasseng med så mange liter. Kukontrollen av hver rase (se figur nederst på siden). Dølafeet skiller seg litt ut og produserer i snitt . Dagens melkekyr produserer med sine daglige liter , omtrent ti ganger så mye som kalven klarer å drikke i sin første uke. Over av norske melkeku -fjøs er båsfjøs hvor dyrene holdes lenket på bås. Når man da i tillegg kjenner forventet avdrått, har man et grunnlag for beregning.

En norsk ku produserer i snitt liter melk. I løsdriflsfjøs er det påbudt at kua skal få føde i egen kalvingsbinge, men dette forsømmes av mange bønder. I bås- fjøs er det vanlig at kua . Ei melkeku er avlet for å produsere mye melk , og den lager mye mer melk enn det kalven trenger.

Kua melker ofte i måneder etter at kalven er født, og noen kuer kan melke opptil liter per døgn. Det kan lages mange forskjellige oster ved å tilsette ulike bakteriekulturer, krydder eller andre smaker til ostemassen. Dronninga av melkeytelse: I fjor produserte ku nummer 4på gården til Johan O. Spørsmål 2: Det jeg lurte på var hvordan melken produseres inne i kua? En melkeku får vanligvis kalv en gang i året. Det er viktig at kalvene har et godt miljø ved fødsel og har god tilgang på den ekstra næringsrike råmelka, som er den første melka kua produserer etter kalvingen.

De fleste kukalver blir melkekyr når de blir store, mens resten fores frem til slakt, det samme gjøres med oksekalvene . Det ser ut som det skal bli nok mat til kuene i år også, sier melkeprodusent og styreleder i Geno, Jan Ole Mellby. I et reint og lyst båsfjøs fra. Mange av gårdbrukerne på . Forutsetninger basisalternativ.

Ny driftsbygning med melkerobot. Investeringskostnader pr kuplass. Hva koster det å sette opp et nytt fjøs i dag? Det vil avhenge av flere forhold.

Hvor mange kyr en skal bygge for, om en skal fôr fram . I alle scenariene ser vi på effektene av fortsatt økt melkeytelse pr. Også for kjøttproduksjonen har vi to produksjonsmål, . Volcani-senterets institutt for dyreforskning er et sted der slik forskning skjer. Ved avdelingen for drøvtyggerforskning har man arbeidet i mange år for å forbedre det israelske landbruket. Det har gitt oppsiktsvekkende resultater. En gjennomsnittlig norsk ku produserer for eksempel 7. Kua går drektig i ni måneder og kalver en gang i året.

Perioden hvor kua produserer melk , som også kalles laktasjonsperioden, varer fra kalvingen til melkeproduskjonen stanses før neste kalving. Laktasjonskurven er en grafisk framstilling av hvordan melkeproduksjonen varierer i denne perioden. Hold meg frisk og jeg vil gi deg melk i mange år.

For hver liter melk ei ku produserer trenger hun minst tre liter vann. For høyproduserende kyr betyr det minst.