Hvor mange grisunger kan en gris få

En nyfødt grisunge veier bare kg, men kan etter måneder veie 1kg. Ei purke kan få unger to ganger i løpet av et år. Hvis purka får unger i januar og unger i juni, hvor mange unger blir det på et år, og hva vil alle ungene veie til sammen? Ei voksen purke kan godt veie nærmere 2kg, og en råne til . Gris eller svin (Sus scrofa domesticus), også kjent som tamgris og tamsvin, er en underart av villsvin (Sus scrofa). Siden tamgris og villsvin er samme art kan de også parre seg og få forplantningsdyktig avkom.

Grisunger som ales opp med tanke på kjøttproduksjon kalles smågris til de veier cirka kg. Toff-start-for-en-liten_-nyfodt-gris Bufret 1. Fosterposen revner vanligvis under fødselen, men hvis den ikke gjør det må grisungen selv komme seg ut av den for å få puste. Grisen , også kalt spedgris , er nå våt. Ei god purke vil si ifra med hjelp . Det kan blant annet oppstå halebiting, hvor halen kan bli gnagd av helt opp til roten.

På grunn av liten plass blir det konkurranse om de begrensede ressursene , som gjerne fører til slossing og kan gi skader. Norske griser blir avlet for å være magre og få mange grisunger. Gjennomsnittlig får purka nå over . For purka kan tiden rundt fødsel være spesielt vanskelig. Også grisungene får problemer knyttet til svært smertefull kastrering og for kort tid med moren. Det er vanlig å ha grisene i binger med betonggulv, der deler av gulvet har spalter hvor avføringen kan falle gjennom.

I en naken betongbinge er det lite å gjøre. Spisingen er gjerne unnagjort i løpet av noen få minutter. Når grisene ikke får rote og utforske, blir de frustrerte. De kan i verste fall begynne å . Planen er å dyrke grønnsaker ihvertfall på en del av jordet. Går det an å rydde jordet ved å ha griser der et år eller to?

Med andre jord – spiser griser tistler, og vil de grave i jorda så tistelrøttene etterhvert forsvinner og jordet blir ryddet? For å få et raskt innblikk i om produksjonen er lønnsom, er det mulig å se på blant annet antall avvente gris per purke per år. Den er reinsleg, sosial, læreviljug og nysgjerrig. Mange trur grisen er ureinsleg fordi me ser for oss at den rullar seg i søla.

Søla gir eit beskyttande lag. Det er i stor grad purkas morsinstinkt som bestemmer hvor mange grisunger som overlever disse kritiske timene. Andre undersøkelser viser riktignok ikke slik effekt på dødfødsler av overvåkingen.

Det er lansert en teori om at dette kan skyldes ” dårlig forhold” mellom røkter og purker. I slike besetninger med mange dødfødte var det flere fødsler om natta enn i besetninger med få dødfødte, og . KT YTELSE OG STØRRE KULL. I fjor ble det i gjennomsnitt avvent 2grisunger per årspurke (Tabell 1). Dette er en fin framgang på avvente i forhold året før.

Beregna avvente påvirkes av hvor ofte purkene får kull, og hvor store kullene er. Antall kull per årspurke siste året er 11. Ved å forbedre miljøet rundt grising kan overlevelsen øke med så mye som én grisunge per kull. Men det er stor variasjon i hvor godt smågrisen takler overgangen fra varmen ved purka, til det noe kjøligere bingemiljøet, hvor de i stor grad er nødt til selv å holde kroppstemperaturen på et optimalt nivå. I besetninger med mindre enn purker totalt, kan purker og ungpurker holdes i enkeltbinger på tre kvadratmeter i denne perioden, så lenge bingen er så stor at de lett kan snu.

Les hvor du får kjøpt grisekjøtt produsert med strengere krav til dyrevelferd. Fagstoff: Smågris, slaktegris, purker og råner fôres forskjellig. Effektiv utnyttelse av fôret er avgjørende for å kunne oppnå god lønnsomhet. Mellom fem og ti prosent av alle grisunger er dødfødte, og før de er vent av med å die ved fem ukers alder dør ytterlige ti–tjue prosent. Når et kull består av mange grisunger , blir arealet av fosterhinnene for hver grisunge mindre, noe som betyr lavere fødselsvekt hos ungen.

Purker som har diende smågriser, har et særlig behov for å få i seg nok energi. Produksjonen av mjølk og behovet for energi er størst når det er mange smågriser i kullet, og etter hvert som smågrisene blir eldre og større. Et stort kull med smågriser som er mer enn fem uker gamle, kan tappe ei purke for mer . Avkommet kalles grisunger , men fra de blir omkring 2–måneder gamle benevnes de gjerne som kultegriser. Det er gjort forsøk med griser til å lete opp sprengstoff, . Rutiner etter grising og fram til avvenning – hvordan ta vare på grisen.

Purka skal selv ta hånd om sine grisunger ! Topigs Z-line ( Yorkshire). Totalt ble det født kull og avvent 2grisunger pr. Grisingsprosenten har ligget ganske stabilt de siste årene.

Ungpurker som løper om, vil samtidig bli eldre og dermed muligens oppnå et større kull på grunn av det, mens effekten på grisingsprosenten er mindre kjent. Også hos avvente purker kan et lenger .