Hvor mange arter dør ut hver dag

Men biologenes beregninger for hvor mange arter som virkelig forsvinner fra kloden, er langt mer drastiske. Beregningene viser at mellom og 1arter dør ut hver dag , sier biolog Petter Johan Schei, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt. Sæther understreker at det er mange variabler og ukjente faktorer.

Men vi ønsker å kunne lage prognoser, å kunne si noe om virkningene av endringer. Vi må tørre å stikke fram nakken. Så får vi heller ta høyde for usikkerheten på fornuftig vis. Om lag arter dør ut hver dag , ifølge FNs anslag.

Men igjen: Hvem vil savne . Hvor mange arter er det på jorda? Ingen vet – millioner er et ikke helt vilt tall. Men det riktige kan likevel godt vise seg å være nærmere 1millioner. Per dato, cirka millioner. En hvert kvarter, ifølge den svært innflytelsesrike Edward O. Det er FN som kommer med de urovekkende opplysningene.

Ahmed Djoghlaf, leder i FNs panel for biologisk mangfol sa tirsdag at klimaendringene og raderingen av dyreriket går hånd i hånd. Vi opplever i dag den mest alvorlige utryddelsesbølge siden dinosaurene forsvant. Livets mangfold forsvinner raskt: Påvirkningene på naturmiljøet skjer i et tempo som langt overgår naturlig dynamikk. FNs miljøprogram har estimert at det hver dag forsvinner mellom 1og 2arter på verdensbasis. Skal vi stoppe det dramatiske tapet av planter og dyr må vi klare å redde regnskogen, hvor over halvparten av landjordas dyr og planter lever.

Om ikke noe gjøres, kan den nylig registrerte pilgiftsfrosken Andinobates cassidyhornae være den neste som forsvinner. Frosken ble ført opp på rødlista over utrydningstruede arter. Artene holder hverandre i sjakk når mange lever sammen i et komplekst samspill, og det er stor sannsynlighet for at den ene arten kan overta den andre artens rolle hvis den sistnevnte skulle dø ut. I artsrike miljøer som regnskog og korallrev har artene utviklet stor variasjon i molekyler og bygningsformer. Artene på jorda er i konstant konkurranse med hverandre, og at nye arter utvikles mens andre dør ut , er en selvfølgelig del av livet.

Hver eneste dag regner man med at over 1arter forsvinner på verdensbasis. Antall arter i Norge som er utryddet, truet, sårbare eller i tilbakegang. I Norge dør arter ut og naturtyper blir borte. Hvorfor mister vi naturmangfold?

Hva skjer når arter dør ? Hvordan kan vi stanse tapet av biologisk mangfold? Tap av verdens artsmangfold omtales som en av verden største miljøtrusler. Gjennom de siste 9millioner år har mange dyr og planter dødd ut hver eneste dag uten å etterlate seg spor, men det har også vært episoder hvor mange arter forsvant for alltid i løpet av relativ kort.

Truede arter er arter som står i fare for å dø ut. Den offisielle oversikten over hvilke arter dette gjelder gis i den nasjonale rødlista. Fjellrev, ulv og lomvi er blant artene som er kritisk true. I geologisk tid registreres det at arter som har levd i tidligere perioder av Jordens historie, senere har forsvunnet. I svært mange tilfeller har artene forsvunnet fullstendig uten å etterlate noen . Akkurat hvor mange arter som finnes i regnskogene vet vi ikke, og forskerne oppdager hvert år nye og ukjente dyr og planter.

Gitt de forutsetninger vi har i dag, er det helt naturlig at arter dør ut 1ganger fortere enn før. Poenget er at det er for mange NÅ! Variasjonen i den levende naturen rundt oss består av mange arter av planter og dyr som lever i samspill med hverandre.

Bevaring av arter er derfor. Insekter redder livet ditt hver dag. Slik stoda er nå, dør opptil hundre insektarter ut daglig − oftest fordi vi mennesker ødelegger leveområdene deres. Er dette empiriske kunnskaper? Kjenner vi til at så mange arter blir borte?

For mye har gått tapt og man regner med at 1av jordas arter forsvinner hver dag , og at mange flere står i faresonen. Til alle tider har arter dødd ut. Dette er en naturlig prosess. I dag skjer imidlertid tapet av naturmangfold hundre . ALLE ILLUSTRASJONER: ANNETTE HALVORSENDet har alltid vært slik at arter som ikke er tilpasset naturen de lever i, dør ut av seg selv. Men nå dør mange , mange flere arter enn de som dør ut av seg selv.

Selv om det finnes millioner av arter , er tallet uhyggelig høyt.