Hvor lenge går en elg drektig

Det er noe omdiskutert hvor skarpt syn en elg har, men det er mye som tyder på at elgen ser meget godt. Det ser ut som om næringstilgangen i vinterhalvåret har innvirkning på om kua bringer fram en eller to kalver. Elg , partået klovdyrart i hjortefamilien. Norges største nålevende pattedyr, med en skulderhøyde opptil meter.

Vekt hos okser fra 2til 6(800) kilo, hos kuene 240–4kilo. Kort og sterk kropp med høye og kraftige ben.

Overleppen er lang og bre følsom og bevegelig. Pelsen består av tett, kort ull og . Etter bedekning går kua inn i en drektighetsperiode på mnd. Normalt får de eller kalver, og mer sjelden kan en oppleve trillinger. Ved fødselen er kalvene . En ku går drektig i 8–måneder og får som oftest en til to kalver i mai.

Elgkua kan være farlig hvis den føler seg truet når den har nyfødte kalver. Moren beskytter kalven i denne perioden. Kalven drikker melk i tre til fire måneder og holder seg sammen med moren i minst et år.

Elgkuer som får kalver for første gang, føder alltid bare kalv, mens eldre kuer får kull på 1-kalver. Elgen er utvokst i fire–fem-års alderen. En nyfødt kalv veier ca kg, men i løpet av noen få måneder veier den nesten 1kg. Elgkalver vokser veldig rakst. Elgkuene er gode mødre, og er svært opptatt av kalvene sine.

Elgoksen er ikke så gode fedre, og går. Her er spennede sider ved. Det betyr at kyr som ikke blir bedekt under første brunsten, kan bedekkes i andrebrunsten og likevel komme med kalv innefor hovedkalvingsperioden på våren. Drektighetstid og kalvedato: Hvor lenge elgkua går drektig er . Når hannene er seksuelt aktive utfører de en spesiell flygetur hvor de klapper med vingene for å tiltrekke seg en make. Biologi: Kua går drektig i ca.

Hunnen legger 1-egg én. Det var et perfekt hjerteskud sier Økdal. Bonden er påført stort tap. Ikke bare mistet han kua og kalven, men også melkeproduksjonen blir rammet. Ei ny ku koster omlag 20.

LES OGSÅ: Bluey (8) ble knust av aggressiv elg : – Folk her er redde for barna sine, men Viltnemnda mener det ikke er god nok grunn til å ta dyret. Viltnemnda var ute og sjekket elgkua, og følte selv på kroppen hvor aggressiv den var.

I Kongsvik har vi vært lenge plaget med aggressiv elg. Viss vi går ut frå at våren og maten kjem seinare i Finnmark enn på sørlandskysten, så må det vel vere ei form for overføring av erfaring frå generasjon til. Den drektige elgen hadde forvillet seg inn på familiens veranda – som går rundt huset som ligger inntil en skråning og dermed i terrenget – i Mørkved i Bodø.

Fagerland gikk ned og ut, og så elgkua ligge på bakken. Men hvor lenge er den kalv? Og hva heter de etterpå? En liten gutt forklarte hva en kvige er på sin egen måte: De er kviger så lenge de hopper og spretter og er litt ville liksom.

Når de bare går sånn helt vanlig,. De går drektige (gravide) i litt over måneder. Det er fire dyr av flokken på ti elger som er spesielt nærgående. Kua er trolig drektig , og derfor ønsker ikke nemnda å skyte henne. Det er veldig liten interesse i viltnemnda for å felle dyrene.

Feller vi de tre, kua og kalvene, går vi kanskje . Under finner du noen korte fakta. Den norske hjorten er mindre enn den vi finner lengre syd i Europa hvor de kan bli over 3kg. Dersom de feller en elg , spiser de gjerne hele dyret på under et døgn, deretter kan det gå flere dager før neste jakt.

Parringstiden regnes av . Ulven er et veldig tilpasningsdyktig dyr som kan leve i de fleste habitat. Unge ulver som skal finne eget område og partner, legger ut på lange vandringer. For å finne ut hvilke sykdommer som rammer elg , må man tett innpå det store dyret.