Hvor lenge følger rådyr ungene moren

Rådyr , europeisk rådyr eller vestlig rådyr (Capreolus capreolus) er det minste av hjortedyrene (Cervidae) som lever i Skandinavia. De følger gjerne et nettverk av stier når de beveger seg rundt i området der de holder til. Denne ringdansen holder på så lenge at vegetasjonen slites bort, og det dannes stier.

Fakta om artene Bufret Lignende For vel hundre år siden fantes bare en liten bestand noen steder i Østfold. De største tetthetene finnes langs kysten fra Svenskegrensa i øst og fram til og med . Rådyrgeita gjemmer ungene mens hun beiter, og kommer bare tilbake i korte perioder slik at kjeene kan die. Når kjeene ligger gjemt på denne måten vil de ikke flykte uansett hvor nær en fare kommer. Rådyr , Capreolus capreolus, drøvtygger som tilhører hjortefamilien av de partåete hovdyr.

Lengden er opptil m. Hannrådyret kalles noen steder for råbukk, hunnen for geit og ungene for killinger. Rådyret finnes nesten hele landet. Andre steder kalles hannen for rådyr , . Gaupa spiser hovedsakelig hjortedyr der disse er tilgjengelig, og de viktigste byttedyrene er rådyr og tamrein.

Størrelsen på kullene varierer fra en til fire unger , men det vanligste er to til tre unger. I perioden fra februar til mai skiller ungene lag fra mora, og de fleste vandrer bort fra området hvor de ble født. De bygger redene sine i vannkanten, hvor de kan få 6-unger.

Andungene har allerede ved fødselen åpne øyne og er kledd med dun som tørker raskt. Parringstidspunkt for rådyr er vel ikke bestemmende for kalvingstidspunkt, ettersom de har forsenket drektighet, og det er lysforhold som styrer når fosteret starter å utvikles, ikke tid? De har så kort sommersesong her, at skal de gi kalvene størrelse nok til snøen kommer må de ikke somle for lenge. Råbukken har et kort gevir.

De mister det om høsten, og det vokser ut nytt gevir om sommeren. Foreldrene er alltid i nærheten. Det spiser planter som bær, gress, . Ungene blir født i det fri. Hannen, som også kalles råbukken, har et kort, rett og spisst, 2–tagget gevir. Hunnen har ikke gevir og kalles rå eller rågeit.

Drektighetstiden varer 2døgn, hvorav . IKKE RØR: De nyfødte rådyrkalvene er sjelden foreldreløse, bare gjemt bort av moren for at ikke rovdyr skal ta dem. De satser på sin kamuflasje. Mora holder seg også mest mulig unna slik at rovdyr ikke skal finne ungene ved å lete i nærheten av moren , sier Indrebø. Hun leter lenge for å finne en plass som er vanskelig å finne for andre rovdyr og mennesker. Hun føder ungene direkte på bakken uten å lage seng.

Hvis familien blir forstyrret, finner moren et tryggere hjem. Hun bruker sjelden samme hi flere ganger om igjen. En nyfødt gaupebaby veier omtrent 3gram, og er avhengig av . Moren er alene om foreldreansvaret.

Når ungene er fem måneder gamle er de like store som voksne gauper, og de blir med mor på jaktturer – i første omgang for å lære. Men mot slutten av sitt . Etter paringen vandrer hannen alene, mens hunnen vandrer med ungene. Hos hjort, rådyr og hare ligger ungene gjemt i vegetasjonen, mens moren. Om vinteren graver rypa seg ned i snøen, hvor den ligger godt isolert.

I dag er det flere rådyr i Norge enn det noen gang har vært tidligere. Bonden og skogsentreprenøren ble kontaktet av Viltnemda da killingenes mor løp inn i et gjerde og knakk nakken. Siden rådyret hadde melk i juret, begynte de å lete etter ungene. Saken fortsetter under bildet.

TRIVES SOM MATFAR: – Det er ikke hver dag man kommer så tett på skogens vakre skapninger, . Gaupe (Lynx lynx) er det eneste rovdyret i kattefamilien i Norge. Den lever i skoger rett rundt oss, men er god til å skjule seg og smyger seg innpå byttet. Både ulver (Canis lupus) og mennesker er sosiale flokkdyr. Dette er grunnen til at menneskets nærhet til ulver for mange tusen år siden utviklet seg til vår tids beste venn: hunden! Er det ikke fascinerende at dyret vi har kjent lengst og kjenner best også er det mest myteomspunnede rovdyret?

En ulveflokk er ekstremt sky, og . Predasjonstakten hos gaupe varierer med hvor mange rådyr som er tilgjengelig i et gitt områder. Der det finnes mer rådyr. Det kan bare åpnes for kvotefri jakt på gaupe så lenge dette kan skje innenfor. Hvor lenge har det eksistert pattedyr?

Og det er nettopp det som er pattedyrenes særtrekk: avkommet får melk av sin mor. Vi ser det også i det norske navnet, for å.