Hvor gammel kan en geit bli

Ungene kalles kje eller killing. Geita kan veie mellom og 1kg og bli opptil år gammel. Den egner seg godt til landskapspleie: den spiser busker og kratt, og kan rydde vegetasjon opp til. Kasjmirgeit Kasjmirgeit er et flokkdyr.

Den kunne bevege seg lett i ulendt terreng, det var derfor mulig å ha geitedrift på steder hvor det ikke var mulig å drive med kyr.

Geita ga både melk og kjøtt, og ved ysting og kondensering av geitemelka fikk man geitost. En kunne også få ragg til spinning av garn egnet for raggsokker, og av geiteskinn kan det fremstilles et . Geiterasene vil her bli presentert med informasjon om opprinnelse, omfang, egenskaper og kjennetegn, samt opplysninger om kontaktpersoner der det er slike. Opplysningene er hentet fra ulike.

Geitene kan ha kort eller langt ragg, være kollet eller hornet og ha mye eller lite botnull (kasjmirull). Bygningstrekk kan også . Sauen er så heldig å få gå fritt omkring på beite hele sommeren. Drektige geiter forlater flokken når fødselen nærmer seg, for å finne et skjermet sted hvor de kan føde og tilbringe tid alene.

Geita blir vanligvis sendt til slakting når hun er rundt fire år gammel. Moderne systematikk klassifiserer dem helst som underarter av ville geiter. Fra besoargeit stammer C. Enkelte mener også at tamgeiter kan stamme fra den nå utdødde C. Denne uka kan du bli med Dyrevenn i geitefjøset. Her er det mange spretne killinger og melkesprengte geitemammaer. Bla deg gjennom galleriet og sjekk om visste dette om geita fra før!

Dersom man skal ha geitene som kjæledyr og ikke som produksjonsdyr og de altså kan avgå med døden av naturlige årsaker tror jeg de kan bli nokså gamle:-) 0. Skal et sted i sommer hvor de har slike, og gleder meg! Hold av Geit innlegg 17. Flere resultater fra forum. Geitekillinger som er glad i barn. Morsomme og livlige dverggeiter.

Dyr Bufret Lignende I Norge er det mer enn 7bønder som har geiter og de driver i hovedsak med melkeproduksjon. Ei norsk geit produserer rundt 5liter melk i året. De fleste geiter kjeer (får lam) i perioden januar-april, og får ett eller to kje.

Ei vanlig geit kan bli -år gammel.

Geitebukken kan bli opptil kilo og geita kilo. Den nå fire år gamle geita har bodd hos Lena og familien siden hun var to måneder gammel. Lena forteller at geiter er billige i drift, men at det kommer an på hvor mange besøk det blir til veterinæren.

Det er vanskelig å vite akkurat hvor lenge man har holdt sau som husdyr. Man tror mennesker i sørvest-Asia begynte. I Norge blir geiter først og fremst holdt på grunn av melka.

En geit melker liter melk hver dag. Selv om sauer og geiter kan se like ut, hører de til to forskjellige arter. Dyr av ulike arter kan vanligvis ikke. Sidan geitene kan gå ute heile inneforingstida, får dei ein veldig god overgang til beiteperioden.

Etter kjeing er det viktig å kontrollera dagleg at killingane tømer juret skikkeleg, og at dei syg jamnt på begge sider. Om det ikkje vert gjort, endar det med mjelkesprengd jur og såre spenar. Juret kan i verste fall verta øydelagd.

Geiter kan fint være ute hele året ,men må ha ly mot regn og dårlig vær. Men hvor stor plass trenger de, stort hus trenger de? Husk at de fleste geiter HATER regn,noen er veldig kresne på høy mens andre gjerne ikke spiser gress.

Videre vil unggeiter som er store ved første kjeing trenge mindre energi til å vokse i andre leveår. Store geiter har større vedlikeholdsbehov, men dette er relativt sett av mindre betydning enn et økt fôropptak. Sjukdommer første året kan gi varig svekkede individ.

Imidlertid vil det kreve både rikelig med tid og tålmodighet for å klare å lære en geit å slutte med disse rampestrekene, så det beste er vel kanskje en solid innhegning hvor geitene kan gå fritt uten å ha mulighet til å gjøre alt for mye ugagn. Hvordan skal jeg holde dverggeiter? Dverggeiter er svært hyggelige kjæledyr, men . Avhengig av hvor på kroppen og på hvilken. Det er foruten næringsmengden ( FE), viktig å se på hvor godt behovene for mineraler og råprotein dekkes. Fiberen sorteres i flere kvaliteter fra kid til gammel geit.

En fin fell kan fort bli nedklasset pga dårlig sortering. HUSKELISTE FOR KLIPPING: Når du klipper:. Magnilldalen er et typisk gammelt seterområde hvor gjengroingen har kommet langt. Tradisjonelt geitehold finnes kun i noen få områder i landet, og derfor mener Hansen at den nye produksjonen med ammegeit kan være et viktig bidrag i kampen mot.

Så leasing av geit kan bli den nye vekstnæringen i norsk landbruk? Ved kjeing slikkar mora kjeet tørt etter fødselen, og eit sterkt band blir knytt mellom dei to. Seinare blir killingen kjend med utsjånaden og stemma til kvart einskild individ i flokken. Geita har eit godt utvikla flokkinstinkt, og dei beiter helst i flokk. Dette kan utnyttast og takast omsyn til på same måten som for . Nyfødte bukkekillinger blir slått i hjel fordi de ikke kan brukes til melkeproduksjon.

Spis geitene , mener flere mateksperter.