Hvit dverg

Hvite dverger er svært kompakte, med masser sammenlignbare med solens og volum sammenlignbare med jordens. Dvergstjerne Bufret Lignende Solen er en gul dverg. En hvit dvergs svake lysstyrke kommer av at utslipp av opplagret termisk energi.

En typisk hvit dverg har en masse som Solen, en størrelse som Jorden, en densitet over en million ganger vannets og en overflategravitasjon noen hundre tusen ganger så høy som på Jorden. Den første som ble oppdaget .

For første gang har astronomer klart å måle massen til en hvit dverg. Det er den nærmeste hvite dvergen det er snakk om, Sirius B, og problemet har bestandig vært at den har druknet i lyset fra den mye sterkere Sirius A. De stjernene som ender som hvite dverger er vanligvis dem med en opprinnelig masse på opp til solmasser. Når omtrent av stjernen har fusjonert fra hydrogen til helium, er det for lite hydrogen igjen i kjerneområdet og fusjonsprosessene stopper opp. Da blir gravitasjonskraften inn mot kjernen større enn trykket . Undersøkelsene ser ut til å kunne gi ny viten om hendelsene . Når en stjerne har brukt opp alt drivstoff og holder på å dø, kan den bli til en hvit dverg.

Dette skjer med relativt små stjerner som har en masse på opp til ca.

Solen vil altså ende opp som en hvit dverg. Disse stjernene holdes oppe av trykket fra degenerert elektrongass. De kan ikke være tyngre enn ca. Selv om den hvite dvergen ikke lenger produserer energi vil den ha store mengder restvarme, akkurat som en avslått kokeplate.

Selv om en planet ved en hvit dverg kan oppnå behagelige temperaturer, er det også mye som vil være forskjellig fra de kjente forholdene på jorda. Når stjerner dør, danner de ofte kompakte objekter. Stjerner med masse opp til omtrent ganger Solas masse etterlater seg Hvite dverger som er på størrelse med jordkloden.

En sukkerbitstor bit av en slik hvit dverg ville veid tonn her på Jorden, altså tilsvarende et Hangarskip! Hvordan dannes en hvit dverg ? White_dwarf_in_AE_Aquarii. Av Daniel, Marcus, Therese og Tommy En teskje med stoffet fra en hvit dverger kan ha en vekt på opp til tonn. Tettheten er imidlertid så høy at en kubikkcentimeter ville veid nesten . Disse to virker mot hverandre slik at systemet holder seg balansert.

Stjernen blir da til røde kjemper når hydrogen i kjernen, som fungerer som stjernas brennstoff, tar slutt, slik at stjerna istedet brenner . Enorm komet dundret inn i hvit dverg. Ved hjelp av romteleskopet Hubble har forskere observert hvordan et enormt, kometlignende objekt har blitt revet i filler og dundret inn i atmosfæren til en hvit dverg – en superkompakt rest etter en sollignende stjerne som befinner seg rundt 1lysår fra Jorden. Kjemikere på stjernejakt.

Men nå har UiO-forskere funnet en tredje type, som antakelig bare kan eksistere i verdensrommet. Astronomer har oppdaget en ny type eksotisk dobbeltstjerne ved hjelp av ESOs Very Large Telescope og andre teleskoper på bakken og i rommet. Hvit dverg pisker rød dverg med mystisk stråle.

I AR Scorpii-systemet sørger en hurtigroterende hvit dvergstjerne for å akselerere elektroner opp til nesten lysets . MELKEVEIEN, GALAKSER, STJERNETÅKER, SVARTE HULL, KVASARER. Illustrasjon av en hvit dverg omringet av biter fra en ødelagt asteroide. I dette spillet skal du samle grønne stjerner og passe deg for de røde.