Hvem spiser tang

De fleste av artene lever i havet og spiser mest dødt organisk materiale på ulike dyp. Det store flertallet arter er bunndyr (bentiske), de kryper gjerne på hydroider eller ang. Noen arter er frittflytende i vannsøylen (pelagiske), mens et fåtall er parasitter på andre dyr.

Flere arter i slekten Gammarus lever blant tang i fjæra og på . De fleste lever i saltvann, men representanter finnes både på land og i ferskvann. I saltvann finnes den ofte i store mengder under tang i fjæra. Det er vanlig å skille tanglopper fra tanglus ved at tanglusenes kropp er flattrykt ovenfra, mens tangloppene er flattrykt fra siden. Det er en økende interesse for tang og tare til bruk som mat og tangprodukter kan bli en viktig del i norsk kosthold i fremtiden. Tanglopper er viktig føde for mange arter av fisk.

Samtidig vet vi for lite om de stoffene i tangprodukter som kan ha negativ effekt på helsen. Derfor må tang og tare generelt brukes med forsiktighet og ikke spises i store mengder. Kråkeboller har tare på menyen, noe som har medført mange debatter om hvorvidt de er skyld i taredøden langs norskekysten.

Nesten all fisk begynner livet som planktonspisere, men en del arter fortsetter å spise plankton hele livet. Der finnes en rekke bestander av planktonspisere i Nordsjøen inkludert sil makrell, tobis og brisling. Andre arter som torsk, hyse og sei spiser plankton når de er små og endrer gradvis dietten til å . Tang og tare er de store algene langs kysten. I fjæresonen domi- nerer tangen. Sauetang er avhengig av å tørke med jevne mellomrom, derfor finner vi den aller øverst i fjæra.

Vi sier at fjæra går så langt opp som den øverste ruren eller sauetangen du kan finne, og at fjæresonen går så langt ned som der hvor sagtangen. Algene venter på at vi skal spise dem. Spiselig stortare og butare finnes i mengder, men sjøbunnen er kraftig underutnyttet i forhold til høsting av mat her hos oss. I mange land i Asia derimot er vekster fra sjøen en vanlig del av maten. I Japan, Korea og Kina høster man store mengder alger fra sjøen, og alger som kombu, . Siden leppefiskene spiser mye snegl vil.

Innenfor tareskogen er særlig krepsdyr som amfipoder ( tanglopper ) viktige i omsetningen av denne produksjonen. Snegl er en annen vanlig gruppe dyr i tareskogen. Disse kan tildels nyttiggjøre seg . Liker seg godt på plasser med mye forurensing i vannet. Nå kan alger være plankton, men tror ikke de spiser alger som er plankton. Plankton er frittsvevende organismer, mens alger også kan være noe som sitter fast på noe ( feks tang ) eller grønske.

Plankton kan grovskilles i dyre- og planteplankton, og dyreplankton feks spiser planteplankton. Jeg skal på tur i trondheimsfjorden om ikke så lenge og det er varslet for høye mengder med PSP og DSP i alle type skjell, krabber, hummer og snegler. Det var også varslet om ulike typer fisk. Jeg lurte på om det er trygg å spise tang når det er den slags . Moderne forskning antyder at blæretang kan være et alternativ til soyatilskudd for å styrke kvinners helse.

Blæretang synes å fremme produksjonen av progesteron . Veganer og blogger Mari Hult er klar over dette, men spiser ikke kun sjøgrønnsaker fordi de er næringsrike. Men er denne supermaten noe alle bør . De som bor nær sjøen har derfor rikelig tilgang til denne ressuresn. Personlig ville jeg ikke ha spist tang fra feks indre Oslofjord. Tangens smak, konsistens og næringsinnhold avhenger av stedet og alderen på . Nå skal dere sette piler mellom artene, etter hvem som spiser hvem. Pilen skal gå fra den som blir spist til den som spiser det.

Be elevene tegne havbunnen, steiner osv. Fortell at tegningen dere har laget er av økosystemet til kongekrabben. I et økosystem blir artene . Et makrobiotisk kosthold innebærer en nokså streng diett av korn, frø, grønnsaker , bønner, nøtter, frukt – og altså tang.

Hun spiste tang i Japan og i Wales. Alle kystfolk har sannsynligvis spist tang. Det er utrolig sunt, og det er en bærekraftig råvare. Den vokser uten gjødsel og pesticider, sier Christiansen.