Hval drektighetstid

Elefanten er drektig i knapt to år. Ny forskning kan kanskje avsløre hva som gjør den tykkhudede kjempen i stand til å gjennomføre dette maratonsvangerskapet, som gir hjernen mer tid til å utvikle seg og hjelper kroppen til å . Drektighetstiden varer fra til måneder, vanligvis henimot ett år for bardehvalene. Hvalene får vanligvis én unge om gangen, men tvillingfødsler forekommer.

Den patter moren i 4–måneder, og fordobler sin lengde i løpet av denne . Blåhvalene blir kjønnsmodne rundt 8–år gamle. Da er hunnene 21–meter lange, noe større på den sydlige halvkule enn på den nordlige. Det er estimert at denne hvalen normalt blir ca. Noen forskere har nemlig antydet at blåhvalen kan være nærmere beslektet med gråhval og knølhval enn hvalene i finnhvalslekten.

Blåhvalkua er drektig i 10- måneder og føder typisk en kalv, unntaksvis tvillinger, like under havoverflaten. Finnhval Bufret Lignende Finnhval (Balaenoptera physalus) er en bardehval i finnhvalfamilien ( Balaenopteridae). Finnhvalen er den nest største av alle hvalene målt i lengde, bare slått av blåhvalen. Den er utbredt i alle verdenshavene. Paringstiden er normalt i perioden fra slutten av februar til begynnelsen av april.

Da slutter de å reprodusere. Marinbiobloggen tar deg derfor denne gangen med under vann for et sniktitt under dyna hos tre svært ulike dyregrupper: hai, hval og rur. Forførende sang, jomfrufødsler og.

Og blir kua drektig må hun belage seg på at kalven konsumerer over 4liter morsmelk i døgnet. De bruker sex til mer enn bare å føre genene videre. De benytter det både som belønning, for å styrke samholdet og for å løse konflikter. Etter 7-måneder forlater den 17 . Tabell over de ulike drektighetstidene hos pattedyr Tabell over drektighetstid hos ulike . Norge er blant landene som har reservert seg mot dette forbudet, og Norge og Island driver kommersiell fangst av hval , ifølge NTB. Hvalen holder seg imidlertid mest i de øvre vannlag der den også foretar akrobatiske hopp.

Knølhvalen blir kjønnsmoden når den er omlag 6-år gammel. Hun har da gått drektig i omlag måneder. Hunnene føder en kalv hvert annet eller tredje år. Kalvene fødes tidlig på våren. Ved fødselen, som skjer etter 10–måneders drektighet , er ungen syv meter lang og veier to–tre tonn.

Det første halvåret legger den på seg gjennomsnittlig kilo om dagen, og i syvmånedersalderen har den vokst til omtrent meters lengde. Når den vokser så fort, skyldes det i høy grad en uhyre næringsrik morsmelk, . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Fra den lille båten møtte Jon-Børge og Håkon verdens største dyr: – Selv en som har jobbet med hval i år blir stum av dette synet. De fleste hvalene som blir skutt har fostre i magen.

Men opplysningane om at mesteparten av all vågekval som blir fanga i norske farvatn er drektig får organisasjonen til å reagere på nytt. Greenpeace åtvarar no norske styresmakter mot å halde fram med å tillate jakt på drektig kval. Denne gangen en drektig hunnhval.

De genetiske analysene viste at denne hvalen måtte være resultat av et amorøst møte mellom en antarktisk vågehvalhann og en vanlig vågehvalhunn fra Nord-Atlanteren. Analyser av fosteret, også en hunn, viste at hybridmoren var blitt drektig etter parring med en vanlig vågehvalhann . Utbredelsen varierer etter art og familie. Det finnes rundt arter av hval.

De er delt i to hovedgrupper: bardehvaler og tannhvaler. Spekkhoggeren er den største av hvalene i delfinfamilien, og som de fleste andre delfinarter lever de i sosiale grupper. Stabiliteten og funksjonen til slike grupper varierer mye. Bare én eller noen få voksne. Hannene blir kjønnsmodne ved 15-årsalderen og hunnene når de er 11–år . Under sin lange reisen de største hvalene , gravide og seksuelt modne vanligvis reise først og lenger på grunn av erfaring og overflødig kroppsfett, som tillater.

En drektig hval som er nær ved å føde og en diegivende hval har ikke bare frykten for sitt eget liv, men også frykten for ungens trygghet. Og skulle en unge miste moren sin, vil dette bety store lidelser både mentalt og fysisk for ungen, som plutselig blir alene. Realiteten står i skarp kontrast til holdningene .