Hva menes med de store landformene på jorda

Jorda fotografert mot en bakgrunn av stjerner. Jordas utseende er i langsom forandring. Jordkloden er bygd opp lagvis av kjerne (indre og ytre), mantel og jordskorpa.

Indre krefter og landformer på jorda. Litosfæren består av om lag kompakte plater av ulik størrelse. Steinsmelte som strømmer ut på jordens overflate.

Leirskifer – Leireavsetninger som herder. Dypbergart, gngbergart og dagbergart. Hvilke landformer er de største på jorda ? Dypbergarter er magma som har størknet i dypet under jordoverflaten.

Størkner langsomt, derfor blir den grovkornet fordi kornene får tid til vokse seg store før de størkner. Gangbergarter størkner i sprekker eller tilførselsganger på vei opp gjennom jordskorpa. Landområdet hadde sprukket opp og drev fra hverandre. For å bevise hans teori hadde han funnet fossiler, blandt annet av dyret cynognathus.

I Sør-Amerika og Afrika. Forskerne ville ikke tro han fordi han ikke kunne forklare hva som forårsaket det. Slike gamle landformer er bevart på Finnmarksvidda, Hardangervidda, skog- og fjellviddene på Østlandet og på heiene og i skjærgårdene på Sørlandet.

Svært tidlig i jordens historie var landmassene på jorden samlet i ett stort kontinent. Da var det som senere ble Norge bare et lite område inne på dette store kontinentet. Astenosfæren som er under er en seigtflytende masse som litosfæren flyter på.

Jorunn Vigdal › Videos 18. Norges berggrunn på land faller geologisk i fire hoveddeler:det prekambriske grunnfjell tilhørende det baltiske skjold med sine stedvis påhvilende senprekambriske sedimenter (her 6millioner år og eldre) og kambrosiluravleiringer (542–4millioner år gamle);den kaledonske fjellkjede som ble dannet i . Hva betyr den oppgitte målestokken? Bruk kartet til å finne navn på de høye fjelltoppene på bildet på side 14.

Svar: Mekanisk forvitring: ulike fysiske krefter bryter ned naturen. Hva er mekanisk forvitring? Vann som fryser utvider seg når det blir til is. Vann i fjellsprekker, sprenger i stykker fjell. Sola varmer opp stein om dagen à steinen utvider seg.

FLandformer knyttet til jordas indre krefter (IK). FErosjonsformer knyttet til rennende vann (ER). FAvsetningsformer knyttet til rennende vann (AR). Med glasiale prosesser menes landformdannende prosesser . Denne teorien forklarer for eksempel hvordan landformer som fjellkjeder, øyer og midthavsrygger blir dannet og hvordan prosesser som vulkanutbrudd og jordskjelv oppstår.

Viten-programmet Platetektonikk består av følgende deler. Natur i Østfol hva er det? Landformgruppa landformer knyttet til marine strøm- og rasprosesser (3MR) omfatter fire landformenheter, hvorav store marine gjel definerer en type på landskapsnivået og de øvrige. Med pløyespor menes et tett mønster av små, grunne daler på steder som tidligere lå på så grunt vann at isfjellene pløyde opp bunnen.

Kapitel dekker følgende av. Berget oppløses på grunn av sur nedbør, og liknende. Gamle landformer er landformer fra før kvartær ti unge.

Når, hvor og hvordan inntraff den siste globale katastrofen som utryddet store deler av dyrelivet på jorda , blant annet dinosaurene? Hva mener vi med gamle og unge landformer ?