Hva er vinterfora sau

Ofte begrenses antallet sau av kapasiteten bonden har for vinterfôr. Sauen slippes ut når plantetilveksten på vår og forsommeren tillater det. Fordi norske bønder i hovedsak mangler nok innmark til å fôre dyra gjennom hele året, blir sauen typisk sendt på utmarksbeite (fellesbeite) i sommerhalvåret.

Siden sauens klover er . Teknologi og industri › Landbruk › Husdyr › Sau og geit Bufret Lignende 25.

Sau , sauer , partået klovdyrslekt i oksefamilien. Forskjellige saueraser: ) Spælsau. Jeg bor i opplan når jeg kjøper noe kraftfôr og har saua på utmarksbeite, synes jeg det er passelig med – dekar eng per vinterfôra sau. Jeg har hvertfall tilgode å se at noen gjør det bra med noe når dem er nærmest totalt uintressert i hva dem driver med. Starte med sau innlegg 21.

Flere resultater fra gardsdrift. Saueholdet fordelt på besetningsstørrelser. Enheter med vinterfora sau Vinterfora sau.

Utvikling dekningsbidrag. HVILKE MÅLTALL SKAL VI PRIORITERE? Produksjonstilskudd – beite. Rapporten viser at det er store variasjonar mellom dei beste og dei svakaste bruka.

Utrekningar viser at dei beste kan få eit resultat på 1. Det viser at det er mogleg å betra resultatet med opp . Det er flere angrepsvinkler for å analysere økonomien i saueholdet. En nærliggende vinkel er å se hva som skal til for å øke . Men hva er en stor sauebonde? Gjennomsnittsbruket i Norge er i dag på ca vinterfôra sau (vfs). Mens antall sauebønder har gått ned med nesten de siste åra, har gjennomsnittbesetninga steget med. En annen ting å merke seg er også at bruk med flere enn 1vfs har økt.

HVA FORKLARTE FORSKJELLER I ØKONOMISK. Oppdal har i flere år vært landets største sauekommune med Bjerkreim i Rogaland på andre plass. I fjor var forskjellen cirka 3flere vinterfôra sau i Oppdal.

Landbruksdepartementet har gitt NILF i oppdrag å se nærmere på utviklingen i saue- holdet.

På bakgrunn av dette skal det drøftes mulige konsekvenser for måloppnåelsen i landbrukspolitikken om utviklingen fortsetter, og eventuelt hvilke nye tiltak eller vir- kemiddelgrep som er mulige for saueholdet. Jeg har vært bonde i år nå, og bygd opp flokken fra rundt søyer til 3vinterfora sau som jeg har nå. Sauebonde Øivind Gurandsrud trener opp gjeterhunden Ludo til å bringe saueflokken til ham fra sommerbeitet.

Les også: Ikke lenger ullent med sau . Har du eksempler på hva du kaller meningsløse tilskudd? Man kan ha vinterfôra sauer uten å levere ett eneste slakta lam, hevder Refve. Det er sauer som holdes i livet ekstra lenge kun for å heve tilskudd. Liv Kari Huskebakk har satt opp nytt sauefjøs i stålkonstruksjoner og sandwich.

Hensikten med arbeidet har vært å undersøke omfanget av og faktorer som bidrar til variasjon i økonomisk resultat mellom sauebruk, og hva. Dersom en rangerte etter familiens arbeidsfortjeneste per vinterfôra sau oppnådde de beste i gjennomsnitt 1. Nytt sauhus til 3vinterfora sau , byggherre Nils Petter Hårsta Oppdal. Bygg med stål og sandwich, overlys i møne. Mik gulv, rullende forbrett og. Hvordan og hvorfor vi driver med avl på sau.

Vi har historisk jobbet mye med avlsfremgang på garden, og søker hele tiden å forbedre beitene, fôringstyper, drift, logistikk, værtyper benyttet, samt hvilke saueraser . Her finn du opplysningar fôrbehov og sannynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett.