Hva er spesielt med beregningen av dekningsbidraget i en handelsbedrift

Fagstoff: En handelsbedrift kjøper inn varer for så å selge dem videre. Som regel er varene som selges videre, identiske med de varene handelsbedriften har kjøpt inn. Varene er altså ikke foredlet eller forbedret på noen måte. At kundene er villige til å betale en høyere pris enn den butikken selv gav, kan . Dekningsbidrag er et bedriftsøkonomisk begrep som gir et tall på det en sitter igjen med etter at de variable kostnadene er trukket fra salgsinntekten. I handelsbedrifter kalles dette ofte avanse eller bruttofortjeneste.

Dekningsbidraget benyttes til å betale de faste kostnadene, slik som husleie, strøm, fast lønn og andre . Finansregnskap er en rapport til eksterne kilder over hva bedriften tjener og forbruker, og hva den eier og skylder. Handelsbedrifter som kjøper inn varer og selger dem videre uten å bearbeide dem. Når man trekker variable kostnader fra salgsprisen, får man dekningsbidraget. Dette skal dekke de faste kostnadene. Det finnes flere forhold som den må ta i betraktning: ◗ Hva er prisnivået i bransjen bedriften konkurrerer i? Hvilke overordnede prisstrategier har bedriften, skal den for eksempel være billigst eller dyrest?

Hvordan er konkurransesituasjonen lokalt? Vi finner dekningsbidraget ved å ta: mange varer: salgsinntekt – variable kostnader. Pris – variable kostnader.

Hva skal dekningsbidraget dekke? Hva er spesielt med beregningen av dekningsbidraget i en handelsbedrift ? Learn faster with spaced repetition. Beregning av dekningsbidrag er basert på tanken om at hvis salgsprisen på et produkt er høyere enn de variable kostnadene vil dette gi et positivt. Er dekningsbidraget større enn de faste kostnadene får man et overskudd som kan tas ut av eierne eller investeres i noe annet. De indirekte kostnadene er kostnader som ikke har noen direkte forbindelse til den enkelte vare eller tjeneste.

Indirekte kostnader regner vi i prosent av inntakskost. Selvkost er summen av direkte og indirekte . Mangler: beregningen Økonomiforlaget – Archive. PfQbh Vi skiller mellom ulike typer bedrifter, for eksempel handelsbedrifter , industribedrifter og tjenesteytende bedrifter. Læren om hva som er riktige og gale handlemåter i forhold til andre mennesker når det gjelder bruken av datamaskiner. Skolen hadde ikke noe likviditetsbudsjett før jeg utarbeidet dette, noen har en tendens til å styre ut fra hva som står på bankkontoen til enhver tid uten å tenke på.

Teori fra hele siviløkonomstudiet er brukt i praksis, da spesielt fra regnskaps – og økonomifagene, men også praktisk personaladministrasjon og organisasjons- . I årsregnskapet er historisk. Et gjennomført standardkostsystem gir meget stor grad av kontroll, og muligheter for å finne de reelle kildene til avvik, spesielt på de direkte kostnadene. Vi gjennomgår temaer der du som rådgiver må forstå din kundes virksomhet, vite hva som er de viktigste driverne og hva det er viktig å fokusere på. Dekningsbidrag: Et tall på det en sitter igjen med etter at de variable kostnadene er trukket fra salgsinntekten.

BEREGNERNE BEREGNES BEREGNET BEREGNETE BEREGNING BEREGNINGA BEREGNINGEN BEREGNINGENE BEREGNINGER BEREGNINGSFEIL. DEKNINGSBIDRAGA DEKNINGSBIDRAGENE DEKNINGSBIDRAGET DEKNINGSGRAD DEKNINGSGRADEN DEKNINGSGRADENE DEKNINGSGRADER . Ness mener derfor at dekningsbidraget bør korrigeres for de nødven-. Totalomsetningen i engros og detalj var i. Det er og gledelig å registrere at Sasmox.

Av dette ut- gjør detaljhandelen ca. For Sunde er det spesielt at det må foretas betydelige arkeologiske undersøkelser før en utbygging kan. Biltema, Plantasjen, COOP, og . Hvis vi går litt nærmere inn på hva bedriftene, som har fritt levert kontra ex-works som vanligste leveringsbetingelse, har. Inngående varestrøm og .