Hva er podsol

Jor (spodosol) er den vanligste typen i Norge og karakteristisk for nordiske barskoger og lyngheier. Podsol utvikles i nedbørrikt, kjølig klima. Det har skarpe grenser mellom de ulike lagene i profilet. Humuslaget er ofte en matte med råhumuskarakter.

Den øverste mineraljorden er sterkt utvannet av . Bleikjordsjiktet er oppstått ved at mer eller mindre av de løselige stoffer er utvasket. Utfellingslaget, med jevn overgang til upåvirket . Podsoljord er en jordtype som er vanlig i den boreale vegetasjonssonen, og således i det meste av Norge. Omkring av all skogs- og heijord i Norge består av denne jordtypen.

Podsolbetegnelsen viser til ett av jordlagenes bleke farge. Det typiske podsolprofilet er kjennetegnet ved . Podsolprofil – Jordprofil som oppstår i kalde fuktige områder med mye nedbør som gir utvasking fra bergarter med lite baser. Profilet er karakterisert av lav pH, stor grad av utvasking, lite nitrat og dannelse av råhumus. I et podsolprofil er det få organismer som omdanner humus og jorda har en fattig . Jeg lurer på om dere kan fortelle meg om hva en podsolprofil er.

Det eneste jeg vet om podsolprofil er at det finnes i barskoger og at det består av flere lag med forskjellige jordsmonn. Jeg har prøvd å søke på nettet og jeg har vært på flere forskjellige nettsteder, men jeg synes at de ikke forklarer godt nok. Planter og jor PH innlegg 21. Hva er normalt pH-verdien til podsol jord? Den burde vel ligge under siden det er pH-verdien til surt nedbør?

Gå til toppen av siden . Ikke engang meitemark trives her! Som oftes består det øverste laget av ingen eller veldig lite . Her finner du betydninger av ordet Podsol. Illustrasjon: Anna Inga Haugtrø. Her ser du et jordprofil som kalles podsol. Fra dette laget siger det surt vann nedover.

Dette profilet har flere lag nedover. Deretter kommer et lag med bleik jord. Her er næringsstoffene vasket ut av det sure vatnet. Finn en plante fra et lyst og vindutsatt sted.

Studer planten, og finn ut hvordan den er tilpasset miljøet. Tegn eller ta bilde, og forklar. Studer dyrelivet i strøet (se over) ved å ta noen never strø oppi en jordsikt og sikte det ned på et hvitt laken. Noter hva slags dyr dere ser. Blokkebærskog finnes i nedbørsrike områder med låg temperatur over hele landet.

Fuktige, kjølige forhold og næringsfattig mark fører til langsom nedbryting av organisk materiale. Jordsmonnet er podsol med mørkfarget utfellingssjikt. O-sjiktet: Omsetning av organisk materiale.

Jord er noe vi blir skitne av, noe vi tråkker på og noen ganger drar med oss inn i huset. I denne artikkelen presenteres ulike begreper knyttet til jord. For å svare på det, kan det . Hva betyr moldinnholdet i jorda?

Jordegenskaper som henger sammen med kornstørrelse. Består jorda bare av mye grus med stein og grov san vil den bare kunne holde på litt vann som plantene kan bruke. I tørre perioder vil plantene lide av tørke på grusjord og grov sandjord.

Fordi næringsstoffer som planterøttene tar opp fra jorda, frigjøres først og . Det skilles mellom flere typer. Jernhumuspodsol: Overgangstype mellom jern- og humuspodsol. Populasjon: En gruppe av . Hva karakteriserer og hvor finner vi jordtypen lateritt? Ordet podsol betyr askejord på russisk, og surt strø kombinet med mye nedbør vil danne et . Lag en tegning til støtte for forklaringen. Gjør rede for begrepet skoggrense.

Forklar hvilke høvdesoner fjellet deles i, og gjør kort rede for hva som karakteriserer dem. Hvordan er arvestoffet DNA oppbygd? Fjellvegetasjon, hva vokser der, og hvor i Sauda finner vi den?

Varmekjær lauvskog, hva vokser i slik skog, og hvor finne vi slik skog i Sauda distriket? Hvor finner vi ulike jordtyper i Sauda, eksempler ? Jord laga av elver, bilder og tekst. Hva sker for at slik jord skal dannes?