Hva er miljøutfordringer

Befolkningsveksten Landene i sør. Urbanisering bor i byer. Problemer med forsyninger og avløp. Transport av mennesker, distrubusjon av vann og mat, kloakk og søppelopphoping. Infrastrukturen holder ikke med befolkningsveksten.

Miljøproblemer, sykdom og død.

Forskere og helsepersonell ser ut til å ha en tendens til å trekke egne slutninger om hva resultater fra studier egentlig betyr. Mindre utslipp fra piper og rør, og varig vern av vassdrag og viktig natur. Mye er oppnådd i miljøkampen de siste årene. Men presset på planeten har aldri vært større, og Norge blir ikke skånet. Klima Arter og naturtyper.

Slik oppsummerer Direktoratet . Meldingen legger opp til at vekst skal styres av miljøindikatorer. Ettersom forskjellige produksjonsområder i Norge har ulike miljøutfordringer , kan noen lokaliteter og områder tåle vekst bedre enn andre.

I dag er rømt oppdrettsfisk og lakselus regnet som de største miljøutfordringene fra oppdrettsnæringen. Men hvilke konsekvenser har egentlig miljøproblemene? Og er det mulig med et internasjonalt samarbeid for å løse dem? Oxfam er en organisasjon som arbeider mot fattigdom og urettferdighet i verden.

Se bildeteksten på isbjørnene Kan du forklare hva. Globale miljøutfordringer. Jordkloden I denne delen lærer du om. Orden og styrke: Regionalisert verden, vekt på sikkerhet og.

Det er bred enighet om at økonomiske virkemidler står helt sentralt dersom miljøutfordringene skal kunne løses. Be elevene lese igjennom dagens aviser – hva står det om miljøproblemer i dag? Er det regionale, nasjonale eller internasjonale miljøproblemer?

Er det nødvendig med internasjonalt samarbeid for å løse noen av dem? Står det bedre eller dårligere til enn før? Svaret er nok at utfordringene er helt annerledes enn for 5 1og 1år siden.

Avskogningen er fryktelig for vitenskapen ettersom dyre- og trearter blir utryddet på grunn av ødeleggelsen av regnskogen. Man får dermed ikke utforsket dem. Etter hva medisinsk forskning allerede har bevist så har regnskogen naturressurser som kan brukes til mange medisiner.

Kanskje ligger kuren for . Alle sier at miljø er en stor utfordring. Men kan noen si noe om hva som virkelig betyr noe – og kanskje hva som ikke er så viktig? Hvordan er grafisk bransje sammenlignet med andre bransjer ? På sine hjemmesider har Statistisk sentralbyrå en oversikt. Det enkleste er ofte ikke det mest miljøvennlige. Kjersti Finholt er medlem i Ressursgruppa for miljø og rettferd i Møre bispedøme og leder i Naturvernforbundet og Ålesund og omegn.

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Vi har laget et undervisningsopplegg der vi både ser på olja som en ressurs, men også belyser ulempene som kommer av olja og dens produkter.

Vi har hatt fokus på miljøutfordringer og global oppvarming, og jobbet med å skape gode holdninger og bevisstgjøring av hva slags tiltak man kan gjøre for å . Hva kan du om hvordan vi bruker ressursene fra planeten vår? Utfordre en venn og spill vårt gameshow om energi og miljøutfordringer. For å vinne må du svare raskt og riktig på spørsmålene.

Det er spørsmål både for nybegynnere og eksperter! Vi kommer ikke utenoProduksjon og forbruk av olje og gass er en . I mange klasser er det en eller flere elever som engasjerer seg sterkt i miljøspørsmål. Er det lokale, nasjonale eller internasjonale miljøproblemer? Møteleder: Morten Jartun, NIVA. Kapittel i Streif handler . Screening av nye miljøgifter.

Naturlig tildekking av DDT- forurensede sedimenter i alpeinnsjøen Lago. Storvannet i Hammerfest, fra DDT til siloksaner, hva gjør vi? Artikkel i Norsk om miljø og forurensing. Tar for seg utfordringer ved miljøet i dag og hva organisasjoner og statsledere kan gjøre for å løse disse. Hvordan responderer private markeder på eksternaliteter?

Hvordan kan myndighetene rette opp i markedssvikten som følger av eksternaliteter? Hva er fordelen og ulempen ved ulike offentlige inngrep ?