Hva er kildesortering

Hensikten med kildesortering er å tilrettelegge for god materialgjenvinning og gjenvinning av våtorganisk avfall fra avfall og avløpsvann. Når man kildesorterer, sorterer man avfallet i forskjellige avfallstyper etter hva de er laget av. For eksempel kan man i de fleste norske kommuner levere glass og metall, elektrisk og . Hvorfor skal vi kildesortere ? Det er viktig at vi tenker på hva hver enkelt av oss kan bidra med for å hindre at mye søppel oppstår, og for å sørge for miljøvennlig behandling av det vi kaster.

Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70- tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk.

Det er forlengst slutt på den tiden da avfall bare ble kastet på søppelfyllinga. Nå er målet å gjenvinne så mye som mulig. Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS. Alt du trenger å vite om kildesortering. Kildesortering foretrekkes fremfor sortering av avfallet etter innhenting og sammenblanding.

Har du en blikkboks du ikke vet hvordan du skal sortere? Eller et tomt syltetøyglass? Klikk HER for en kortfattet, utskriftsbar sorteringsguide.

Takk for at du kildesorterer! Fant du ikke det du lette etter? Finn ditt nærmeste returpunkt, informasjon om hvordan ulike typer avfall sorteres, samt kunnskap om gjenvinning og miljønytte. Dette gjør at vi kan samle inn og sende disse sekundære råvarene (kasserte produkter og emballasje) tilbake til . Noen lurer kanskje på hva som skjer etter at man har hatt arbeidet med å sortere i de forskjellige posene hjemme, og avfallet er hentet av avfallsbilen.

Man hører jo om avfall som blir nitidig sortert for så å bli kjørt direkte på fylling. Her er noen bilder som er tatt på sorteringsanlegget til Avfallsservice AS i . I Norge er det en storstilt satsing på kildesortering og resirkulering av avfall. Tanken er at dette skal gi positive effekter for miljø og klima.

Det er imidlertid vanskelig å se at kildesortering gir opphav til positive effekter av denne typen. Avfallet som du kildesorterer kan gjenvinnes og brukes som råstoff i. Matrester, kaffefiltre, teposer, fruktskall, grønnsaksrester og eggeskall er matavfall. Matavfallet sorteres i egne poser for matavfall.

Husk å fjerne all emballasje først! Spørsmålet er egentlig enkelt: Hva er mest miljøvennlig: Å brenne eller deponere avfallet – eller kildesortere og gjenvinne det? Vanlig avfall i restaurant- og matbransjene. Her varierer det fra bedrift til bedrift avhengig av hva som produseres, og hvordan det produseres.

Hva gjør jeg med plastemballasje?

Oppgaven forteller kort og greit hva kildesortering og gjenvinning er for noe. Fokuset er rettet mot handlinger med ubetydelig miljøeffekt. Hva den enkelte gjør har nærmest gevinst, noe helt annet blir det når millioner ledes i en retning som skaper arbeidsplasser samtidig som en . Hvordan kildesortere riktig – hva leveres hvor?

Ved å kildesortere avfallet vårt tar vi vare på ressursene i avfallet, og sikrer at farlig avfall blir håndtert på en forsvarlig måte. Avfall som kildesorteres kan materialgjenvinnes og brukes som råstoff i produksjon av nye produkter.