Hva er globale utfordringer

Mål: Å stimulere til større interesse for felles globale (og lokale) utfordringer , øke kunnskapen om disse, og å foreslå konkrete handlingsalternativer. Lag en liste over hva du kan gjøre som . I dette kapitlet beskrives noen globale konflikter og utfordringer som står i veien for en bedre verden. Læreplanen sier at du skal velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter.

En av de største utfordringene det internasjonale samfunnet står overfor i dag, er de globale miljøproblemene. Det er opp til elever og lærer hva dere skal .

Se bildeteksten på isbjørnene Kan du forklare hva de betyr? Men statene i verdenssamfunnet har kommet et stykke på vei med samarbeid for å løse globale miljøproblemer. Av alle problemer i hele verden som forskningen kan hjelpe med å løse – hva er det største?

Spørsmålet er vanskelig å besvare, for utvalget av utfordringer er stort, og mange henger tett sammen. Likevel har vi bedt fire av vitenskapens mest fremtredende skikkelser om å komme med sine svar. De leverer fire forskjellige . Globale miljøutfordringer. De siste 1årene har naturødeleggelser, forurensning og klimaendringer utviklet seg til å bli blant de store utfordringene i samfunnet.

Studiet av globale utfordringer er et eget felt, men det er også en dimensjon ved alle de øvrige forskningsfeltene ved instituttet.

Over de siste femti årene har Norge blitt åpnere overfor verden. Landet er mer beriket med globale kulturelle impulser, men også vevet inn i stadig mer . Tjk39yzlXdTlN4m4iq4UtgPSQ5fwN9YoB_N1GJ5o977A. Vårt ansvar strekker seg ut over Norges grenser. Venstre søker globale løsninger og står opp for en global rettsorden, samarbei handel og samkvem der andre partier ønsker stengte grenser og isolasjon. Med øyne mot fremtiden ”. Vi er ikke fengslet i globalisering.

Hva har hendt de siste uker og måneder? Nærmere om USAs unike posisjon. SWFs – hva har de med saken å gjøre? Vi kan på nytt forplikte oss til de rettighetene vi står for. I samarbeid med redaksjonen i Tidsskriftet har vi koordinert arbeidet med en temaserie om globale helsespørsmål.

Serien formidler kunnskap og trekker frem Norges rolle og innsats. Artiklene vil belyse spørsmålene: Hva skjer egentlig innen global helse? Hva og hvor store er helseproblemene i den fattige . Yara har virksomhet i en stadig mer sammenvevd verden.

De samme globale utfordringene gjelder også private forretninger og samfunnet generelt – ikke minst i forhold til befolkningsvekst, matsikkerhet, knappe ressurser og klimaendringer. Disse utfordringene kan bare bli møtt med global respons, som også må omfatte .

Hvordan håndteres de globale utfordringene i den nye verdensorden? Hvilket internasjonalt system kommer til å erstatte det som ble skapt etter andre verdenskrig? Hva ønsker nye stormakter som Kina, . Politiske – nasjonale og internasjonale. Næringsutvikling og miljø. Kompetanse og tekniske spørsmål.

Hva er de nye utfordringene ? Kunnskap er fundamentet! Dagbladet): FNs klimapanels (IPCC) rapporter på global oppvarming er den mest omfattende vitenskapelige vurderingen av klimaendringer vi noen gang har hatt. I dag kom den siste delen. Hetebølgene vil med stor . Vi står i dag ovenfor alvorlige utfordringer knyttet til global oppvarming.

Den globale situasjonen er preget av en kamp om ressurser og at mange utviklingsland sliter med vedvarende fattigdom. Samtidig har vi et forbruksmønster som .