Hva er genomsekvensering

Hvorofor genomsekvensering bør tillates. Forskjellen mellom The Human Genome Project og HST (High-throughput screening) Tusen takk for svar. Ved DNA-sekvensering finner man rekkefølgen av nukleotider i et DNA-molekyl eller et helt genom.

Leder – Individuell genomsekvensering er kommersielt tilgjengelig og blir stadig billigere. Hvorvidt det er noe man kan gjøre for å forebygge sykdomsutvikling, vil for mange ha avgjørende betydning for hva man ønsker. I befolkningen er det mange som lever i den villfarelse at kartlegging av . Hva er status for genomsekvensbasert kreftmedisin i Norge?

Et nystartet initiativ, Norwegian Cancer Genomics Consortium (NCGC) (19), tar sikte på å iverksette genomsekvensering i stor skala av norske kreftpasienter. En fordel vi har i Norge er at pasientene kan følges godt gjennom hele sykdomsforløpet, . En del tyder på at håndteringen av genomsekvensering spriker i alle retninger – både i pasientbehandlingen og i forskningen. Leger og forskere står der med mange ubesvarte spørsmål.

Hva vil den som får utført genomsekvensering vite om sine genetiske risikofaktorer? Hvordan formidle slike funn til den . Mulighet for tilfeldige funn må ikke hindre fornuftig bruk av genomsekvensering i diagnostikk og forskning. Inkludert deling av data. Men deltagerne må være godt informert. Hva innebærer genomsekvensering ? Hvilke data kobles om deg?

Deling av data over landegrenser. Tilbakemelding om tilfeldige funn? Hva mener vi med genomsekvensering ? Genomsekvensering er en full gentest.

Den tester hele DNA-et ditt på en gang istedenfor å teste ett gen om gangen. Genterapi omfatter teknikker . Hva om vi alle kunne få medisinsk behandling som var skreddersydd våre individuelle behov? Utviklingen er allerede i gang. Her ser vi en forsker som . Nasjonalt konsortium for genomsekvensering og persontilpasset medisin har partnere fra Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus, NTNU og St. Olavs hospital og fikk nylig en bevilgning på millioner NOK fra Norges Forskningsråd til å etablere . For eksempel er vi alle bærere av 3–sjeldne recessive (stumme) genfeil som kan gi sykdom hos barn dersom vi finner en partner som er bærer av genfeil i . Denne delen av genomet kalles samlet for eksomet og utgjør rundt prosent av genomet.

Både avlesning av hele genomet og avlesning av eksomet omtales som genomsekvensering eller genomundersøkelser. Siden ble opprettet: 23. Såkalt genomsekvensering , hvor man kartlegger hele arvestoffet til et indivi gir mulighet for langt mer omfattende diagnostisering av nyfødte. Hun har inntrykk av at foreldre og andre ofte blir mer skeptiske til så omfattende gentesting når de setter seg inn i hva tilbudet faktisk innebærer. Medarbeidere ved Ion Torrent publiserte i fjor en artikkel i tidsskriftet Nature som viste at direkte registrering av DNA ved hjelp av frigitte protoner kunne brukes til genomsekvensering.

Artikkelen ble blant annet kritisert for utilstrekkelig rapportering av sekvenseringens nøyaktighet. Dette gir store mengder data om hver enkelt. Det ble også påpekt at . Hvem skal eie dataene, og hva betyr det for helsevesenet?

Han fortalte at genomsekvensering allerede nå er på full fart inn i diagnostikk av arvelige sykdommer, og vil være rutine om ti år. Han våget seg på flere tydelige spådommer ti år frem i ti blant annet . Hver enkelt må ta stilling til genomsekvensering og de konsekvenser det måtte få. Helsevesenet vet mer om deg enn du vet selv . U5bxIE2KC70) Han understreker at det ikke er prisen på selve testingen som er den viktigste, men hva det koster å tolke alle dataene man får ut. Både Fiskerstrand og Dag Undlien sier en av hovedutfordringene med inntoget av genomsekvensering er at det vil kreve massive ressurser til tolkning av . Når genomsekvensering gjennomføres for behandlingsformål eller som del av forskningsprosjekter er det viktig å ta hensyn til personvernet til de som testes.

Før noen undersøker genene dine skal de spørre deg, og du skal få informasjon. Du bør selv få bestemme hva andre skal få vite om dine gener. Milepælen på å sekvensere det menneskelige genom var ekstremt viktig fordi det ga oss en direkte beskrivelse av koden ligger til grunn for etableringen av et menneske, selv om vi bare . Sequencing av genomene fra gamle mennesker har gitt nøkkelinformasjon om folket og kulturen i Irlan ifølge funnene som er publisert i tidsskriftet Prosedyrene ved det nasjonale vitenskapsakademiet. Billedkreditt: Daniel Bradley, Trinity College .