Hva er farligst av hasj og marihuana

Jeg har hørt at marihuana er mindre farlig enn hasj , fordi hasj er tilsatt flere syntetiske tilleggsstoffer, at marihuana er mer ”naturlig, og at man dermed leker mer med hjernen ved å røyke hasj enn marihuana. Tidligere kunne man nok konkludere med dette, ikke pga. Hva er mest farlig av hasj og marihuana ? Hva har verste bivirkninger, og hvordan ruser stoffene deg på forskjellige måter?

Jente, år fra Rogaland.

Planten inneholder en lang rekke stoffer som kalles cannabinoider. Det er butikk og cannabis er ett livsfarlig økomisk komet nedfall uten sidestykke. Portalen til sterkerestoffer?

Høres plutselig mer farlig ut for den uvitende. Hva med han kællen som står utenfor puben og selger hockeypulver og bredesmil? Det er ihvertfall ikke der cannabisen vanker som regel.

Det lenge vært debatt om hvorvidt cannabis skal legaliseres, og hvor farlig det egentlig er å røyke hasj.

Den nye rapporten gir ikke . VG Nett) Forskere ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har funnet ut at svært mange unge som prøver hasj også drikker alkohol. Han sier at de ikke har hatt størst fokus på av hva som er farligst av hva i forskjellige sammenhenger, men at de har satt en klar linje for hva de mener om . Regulering av cannabis muliggjør større variasjon i hva som tilbys og begrensninger i styrkegrad. Fekjær mener også at helseadvarsler. FARLIGERE : Mye tyder på at man er mer utsatt for psykose med cannabis som produseres i dag enn tidligere.

Illustrasjonsfoto: Colourbox. Bruk av alle rusmidler kan gi skader og kan være farlig. Hver og en må derfor selv veie positive egenskapene opp mot skadene bruk kan gi. Når det gjelder ditt spørsmål om hva som er farligst av hasj og alkohol er det vanskelig å gi noe entydig svar på det.

Hasj og alkohol virker ulikt og gir også ulike typer skader. Hasj er et hallusinogent og et dempende rusmiddel. Fleinsopp er et naturlig hallusinogen, der det viktigste virkestoffet er psilocybin. Det er usikkert om bruk av denne typen hallusinogener gir fysiske skader på hjernen eller andre organer.

Risikoen er heller knyttet til de farer man kan utsette seg for i ruset tilstand når . Dette vil igjen føre til alle de kjente problemene med hasj , som nedsatt koordinasjon, konsentrasjon og reaksjonsevne, i tillegg til en forhøyet risiko for angst- og depresjonsreaksjoner hos disponerte individer.

Du finner informasjon på våre sider . To delstater i USA har legalisert cannabis, og vi bør følge nøye med på hva som skjer der. Dersom erfaringene blir gode og forbruket ikke øker, mener jeg vi bør vurdere å følge etter. Dessuten pumpes det mye penger inn i organisert kriminalitet. SVAR: Hei Weed kan, som alle rusmidler, ha skadevirkninger. Jeg vet INGEN ting om hasj , bare at det er godt.

ALLE skader cannabis gjør mot helsa di. Så skal jeg vurdere å slutte utifra. Det mest vanlige og mest brukte ulovlige stoffet. Kan ofte føre til og utvikle psykose. Cannabis ( hasj og marijuana ). Ny forskning sementerer: Alkohol og tobakk er de farligste og dødeligste av alle stoffer, mens cannabis har klart færrest negative effekter.

Planten har en hovedstengel med grener hvor man har utspring for de karakteristiske smale og hakkete bladene. Jeg har valgt dette rusmiddelet istedenfor alkohol, og er personlig for legalisering. Jeg personlig har kun funnet små ulemper med cannabis i forhold til for eksempel alkohol. Er bruk av cannabispreparater en større fare for ungdom enn alkohol, spør en av deltakerne på nettmøtet.

Også andre lurer på det samme: — Alt som blir misbrukt er vel egentlig farlig for kroppen på en eller annen måte? Fra det nordøstlige Brasil har bruken av cannabis bredt seg nordover til Panama og Mexico, der navnet marihuana ble til. Det er store variasjoner i hva slags behandling som tilbys i EU-området.