Hva er eu

Denne teksten er utviklet i forbindelse med et prosjekt Europeisk Ungdom jobber med som heter EU i skolen. Det er også utviklet et hefte som kan bestilles hos oss ved å sende en . EU står for Den europeiske union. Både vitenskapsfolk, eksperter, miljøorganisasjoner og andre legger premissene for hva Kommisjonen skriver i sitt forslag.

Bilde fra innsiden av det europeiske parlamentet i Strasbourg.

Flagget til Den europeiske union består av tolv gylne stjerner i sirkel på blå bakgrunn. Flagget brukes i dag av begge organisasjoner. Siden har flere land sluttet seg til, og samarbeidet økt i omfang. Europaparlamentet av Cédric Puisney.

Dette utgjør omtrent av medlemslandenes bruttonasjonalprodukt. EUs traktater regulerer EUs ansvarsområder. I lys av de store forandringene EU har gjennomgått i løpet av de siste årene, er det viktig å vite hva EU egentlig er.

EU gir en introduksjon til hvordan unionen er bygget opp, og hvordan det daglige arbeidet foregår. Samarbeidet har hele tiden blitt mer omfattende: flere lan flere samarbeidsområder og mer integrering. Men hva skjer med EU videre? EU er verdens største samarbeidsprosjekt.

Supernytts reporet har reist til Brussel for å finne ut hva den europeiske union er. EU består av en rekke institusjoner. Institusjonenes rollefordeling har endret seg mange ganger. Her kan du lese om maktfordelingen i EU ! I dag for eksempel sier Norges utenriksminister at det kan bli vanskeligere for Norge å bli hørt i EU. I en ny bok kaster Erik Oddvar Eriksen nytt lys over EU som idé og konstruksjon.

EU er tuftet på: menneskerettigheter, upartiskhet, demokrati og verdighet. I kjølvannet av andre verdenskrig ble de europeiske landene knyttet sammen i et . EUs veipakke: hva mener regjeringen? EU behandler norsk deltakelse i forsvarsfond Nye momsregler skal stoppe svindel Fiskerikomiteen i EP tar snøkrabbesaken til plenum Norge ønsker deltakelse i solidaritetskorps Rapporter , artikler, nettsider og andre. Tar man utgangspunkt i hva britene søkte på etter EU -resultatet var klart, kan det se ut til at flere burde satt seg mer inn i hva de egentlig stemte på.

Følgende kjøretøy skal til EU -kontroll første gang tidligst måneder etter at den ble registrert og deretter én gang i kalenderåret: personbiler.

Kontrollen består av en trafikksikkerhetsdel og en miljødel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres bl. I miljødelen måles støy og avgasser. Når skal bilen til EU -kontroll?

Bilens registreringsnummer. Neste Har du ikke registreringsnummer tilgjengelig, les mer her. I tillegg blir det også innført noe mer spesifiserte retningslinjer for hva som kan anmerkes som feil på karosseri, sikt, lys, styring og hjuloppheng. Mange av anmerkningene som tidligere var gradert med . EU -Ecolabel (Blomsten) er det offisielle europeiske miljømerket. EUs Ecolabel er et tilsvarende miljømerke som Svanemerket.

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.