Hva er debio

Debio er kontrollinstans for økologisk landbruksproduksjon, foredling, lagring, import og omsetning. Gjennom sertifiserings- og merkeordninger arbeider Debio for et mer bærekraftig samfunn. Debio er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte.

Produserer og omsetter du økologiske og biologisk-dynamiske landbruksprodukter, trenger du en godkjenning fra Debio. Vi merker forskjellen – Fordi du bryr deg.

Om jorda, dyra og maten du spiser. Debio har merket mat og utviklet økologien i Norge i over år. I dag tilbyr vi også veiledning og formidling, fordi dine matvalg gjør en forskjell. Debio -merket er det norske merket som viser at produktet er godkjent som økologisk.

Merket brukes på norske. Danmark, og det har vært spekulert i om det har vært av betydning at det er staten selv som har kontrollen i motsetning til hva som er tilfelle i de fleste andre land. Okologisk- dansk-merke- . Hva finner du i denne veilederen?

Debio skal ha tilgang til opplysninger og dokumentasjon. Setter du bort deler av. Hva kan du bruke av ikke-økologisk gjødsel?

Begrepet ”økologisk” er rettsbeskyttet for matvarer, og kan kun brukes med godkjenning fra Debio eller tilsvarende utenlandsk kontrollorgan. Debios kontroll omfatter både gårdsbruk, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og importører. Et Debio -sertifisert arrangement har større troverdighet når de kommuniserer sitt økologiske engasjement.

Et arrangement kan være like økologisk bevisst uten sertifisering, men sertifiseringen gir en uavhengig kvalitetssikring og er publikums eneste garanti for at maten som serveres faktisk er økologisk. Bruk av Ø-merket setter krav til blant annet at det ikke er benyttet kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler i produksjonen. Kravet til dyrevelferd er strengere enn i konvensjonelt landbruk.

Debio er en privat medlemsorganisasjon som kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon i Norge. Bjørkelangen Team Nord – LBP Avd. Dyrevernalliansen trekker seg fra samarbeidet i Debio og Regelverksutvalget for ø. Alle gårdene som er med i Naturkjøtt SA, er debiogodkjente. Alle produktene fra Naturkjøtt SA er derfor Ø-merket. Dette innebærer at bøndene driver økologisk uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler.

Foredlingsbedriften, Lynum Gårdsmat, bruker kun økologisk godkjent krydder i produktene våre. I økologiske produkt er .

For at forbrukerne skal vite hva de kjøper og for at produsentene skal få en merpris for varene de produserer, er det viktig med regler for økologisk landbruk. I Norge er Mattilsynet ansvarlig for disse reglene, mens organisasjonen Debio gjennomfører den praktiske kontrollen på gårdsbruk, i fiskeoppdrett, hos importører og . Kort orientering om status: Debio : Utviklingen i de ulike økologiske produksjonene. NLR: Aktiviteten i Økologisk Veiledningsprosjekt.

Rådgiver: Hvordan går det med økobøndene i regionen? Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Begrepet økologisk er beskyttet og alle som produserer økologiske matvarer må forholde seg . Det er lett å miste oversikten over alle merkeordningene – her er en innføring!

Debio , som nylig lanserte miljømerke for oppdrett av økologisk fisk, skal nå i tillegg miljømerke villfanget fisk. Derfor er villfisk per definisjon ikke økologisk og . I Norge er det Mattilsynet og Debio som står for inspeksjon og godkjenning av økologisk produksjon, import og foredling. Disse prinsippene uttrykker hva økologisk landbruk kan bidra med i utvikling og forbedring av hele landbruket i global sammenheng.