Husmannsvesenet avvikling

Avvikling av husmannsvesenet. Det hadde flere årsaker: Den teknologiske utvikling i landbruket førte til mindre behov for arbeidskraft. Flere fikk mulighet til å kjøpe plassen og bli småbrukere. Mange flyttet til byene eller Amerika, der . Husmannsvesenet var i all hovedsak avviklet før andre verdenskrig.

Betegnelsen husmann har hatt mange betydninger. Det har forandret seg over tid og variert fra distrikt til distrikt. Få av stuene på de gamle husmannsplassene står fortsatt i dag. Enkelte er blitt pusset opp og utvidet for å fungere som fritidsboliger, men mange er borte.

Foto: Randsfjordmuseene). Ein husmann som berre leigde hus nedmed sjøen vart kalla strandsitjar. Husmenn hadde ikkje røysterett før allmenn røysterett for menn . På tide å avskaffe siste overlevning fra husmannsvesenet. DEBATT Knut Storberget (bildet), Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson og Lene Vågslid (Ap), medlem av Justiskomiteen, ønsker at det skal bli lettere å innløse festetomter, og på sikt avvikle tomtefesteloven.

Den er ein gjennomgang av den historiske forskinga som har blitt gjort på husmannsvesenet , og er samstundes ein gjennomgang av husmennene og husmannsvesenet si historie, frå framvekst til avvikling. Gjennomgangen er delt inn tematisk. Del er ein gjennomgang og drøfting av kjeldemateriale som er . Bildet under viser husmannsplassen Bakkarplassen under Mjøen i Oppdal. Den siste husmannen på denne husmannsplassen var Halvor Iversen Mjøen.

Du kan lese mer om avviklinga av husmannsvesenet her. Mekaniseringen av jordbruket ga mindre behov for arbeidskraft, og det var ikke nødvendig for bøndene å ha så god tilgang på husmenn som før. Forutsetningene i tiden. I mange bygder lå det mye dyrkbar jord som kunne gi muligheter for arbeidsføre . Der vart det fastsett at husmenn fekk rett til å innløysa bruka dei sat på, . Derfor vil Arbeiderpartiet gjøre det lettere å innløse festetomter og på sikt avvikle tomtefesteloven.

Turen fram til første husmannsplass,. Svensru går gjennom et idyllisk område med blanding av skog og grasvoller. Det brukes som hestebeite ( Den som ikke liker hester, kan gå kjørevei over jordene til Svensrud). Noen drev med husdyr, handel og håndverk.

Da gikk husmennene over til den nye arbeiderklassen i industrien, eller de utvandret til Amerika. Mens den gamle loven tok sikte på å skape nye heimer og arbeidsplasser hadde den nye motsatt formål. Andre valg ble også greit avviklet. Forfatterne Arne Håbjørg og Knut Olav Aasegg ga et interessant og . Aslak Markusson og Odd Sørensen har arbeidet med . Dette ble forsøkt løst bl.

Kilden min er fra lokalhistorie.