Hønsehold regler

Forskrift om hold av høns og kalkun. Følger du reglene , har du lov til å ha høner midt i byen. De 5-eggene en voksen høne legger i uken, er bare én av mange goder ved å holde høns , mener de.

Tone Hålan sekretær i styret i Norsk Rasefjærfeforbun sier hønsehold i tettbygde strøk ikke er noe problem. Vi bor i et boligområde der det er ganske romslig mellom husene, og vi har ganske store tomter.

Da vi flyttet hit hadde den ene naboen 3-høner som tuslet. De fleste steder, hvor der ikke er forbud mod hønsehold , må du dog holde både høns og hane. Du kan også kontakte kommunen –- typisk vil det være afdelingen for teknik og miljø, du . Love og regler om dyrehold ved enfamiliehuse 13. Fugleinfluenza: Sådan er reglerne , når du holder høns 21.

Bufret Lignende Høns er en livsstil. En av de mest lidenskapelige hønseholdere i tidligere tider var dronning Victoria, som også er kjent for å ha medvirket til flere kjente hønseraser. REGLER FOR HØNSEHOLD I TETTBEBYGGELSE.

Disse reglene er vedtatt av Ullern bydel i Oslo og kommer etter all sannsynlighet til å bli retningsgivende for . Har lett over allt, men finner ikke noen regler som forbyr det å ha høns noen plass egentlig. Bare regler i etterkant med tanke på støy og lukt. Du trenger ikke bo på landet eller ha stor hage for å ha høner. Og har du høner har du både hyggelig selskap, noen til å plukke babysnegler, “luke”, gratis gjødsel, samt herlige ferske og ekstremt etiske egg 🙂 Jeg har ikke høner selv, men jeg har samlet inn informasjon fra andre hageeiere. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 12.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I, kap. Der er således ikke forbud mod haner i boligområder. De må heller ikke medføre risiko for forurening. Der kan i grundejerforeningsvedtægter mv. I Danmark er det som udgangspunkt tilladt at holde høns.

Meget få kommuner har udstedt et generelt eller lokalt forbud – men det er absolut meget få steder. Haner er generelt ikke så velkomne i byzoner, da de som bekendt galer , og det kan være generende for naboen. Findes der bestemmelser om hønsehold i byplanvedtægten eller lokalplanen for dit lokalområde, er det fortsat dem, der gælder.

Se en oversigt over de forskellige regler for indretning af hønsegårde, fodring af høns , lokalregler for haner og hanegal, fugleinfluenza og meget mere. Du må gerne holde høns i byen, der er dog særlige regler , du skal være opmærksom på.

Særlige regler for hønsehold. Hvert hønsehold må højst bestå af høns , heraf højst hane. Desuden er det tilladt at have kyllinger i samme hønsehold , dog højst stk. Du har mulighed for at klage til Randers Kommune over gener fra husdyrhold.

Er klagen berettiget, vil der blive stillet krav om ændringer af driften eller anlægget, således at generne nedbringes. Hvilke regler gælder for fugle i fangenskab? Holder du høns eller andre fugle i fangenskab skal du være . Regulativet er gældende for hønsehold i. Såfremt der i gældende byplanvedtægt, lokalplan eller grundejerforening er bestemmelser, der regulerer forhold vedrørende hønsehold , er disse dog fortsat gældende, hvis bestemmelserne ikke er lempet i forhold til dette regulativ. Du må højest have høns i byzone, sommerhusområder og lokalplanlagte områder i landzone udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv. Du finder reglerne på området i kommunens forskrift.

Lovgivningen på området er Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter. Hønse- eller fuglehold i byzone. Er der i gældende byplanvedtægt, lokalplan eller ved tinglyste klausuler på ejendommen bestemmelser, der regulerer hønsehold og andet fuglehol gælder de. Det samme gælder, hvis lokale grundejer-, andels-og lejerforeninger har vedtaget regler , der ikke tillader hønse-, due-og andet fuglehold eller har fastsat .