Høner fakta

Tamhøns (Gallus gallus domesticus), også kalt høns , er en domestisert utgave av arten jungelhøne som eksisterer som ulike raser. Vanlig antall høner i hvert enkelt hønsehus. For hundre år siden produserte ei høne kg egg årlig, mens ei moderne høne i dag produserer.

Egg er sett på som fruktbarhetssymbol. Hvis man spiste mye egg ville man holde seg frisk og få mange barn. Egg har en spesiell tilknytning til påske.

Det er veldig mange høneraser. De mest vanlige som brukes til eggproduksjon er brune og hvite. Vi har også mange ”hobbyhøneraser” som holdes pga. Da er hønene tillitsfulle og rolige.

Fra -ukers alder legger de egg, spiser, vasker seg i strø og flis, sliper neglene, pusser fjærene og kakler mye og lenge mens det er lys. Hønsestell er et omfattende emne. Og det dukker alltid opp spørsmål en ikke har svar på – om høner som blir syke, som slutter å verpe, som har besynderlig og upassende adferd og mye, mye mer. Det vi skal ta for oss her er hva en bør vite eller tenke gjennom .

Stress er sykdomsfremkallende og plassmangel er en stressfaktor. Dess bedre plass hønene har dess mindre utsatt er de for infeksjonssykdommer. Liksom mennesker og andre dyr er også høner som mistrives mer mottakelig for sykdom. Store raser må naturligvis ha . Slik begynte temmingen å domestiseringen av hønsefuglene. Domestisering: Temming av villdyr til husdyr).

Høns holder vi for å få egg og kjøtt. Høna legger egg i en rugekasse. Noen høner er frittgående, mens andre må leve sitt liv i bur. I Norge er den vanligste rasen hvit italiener. Fjørfe kaller vi høns , kalkuner og ender.

Dette er en viktig næring i landbruket. Hannen kalles hane, mens avkommet kalles for kylling. Bur skal inneholde vaglepinne, strøbad og rugekasse. Sju høner tillatt i hvert bur.

Hvert dyr skal ha 6kvadratcentimeter bruksareal (litt mer enn et A4-ark). Ingen krav om naturlig dagslys.

Her kan du lese om og få fakta om verpehønekyllinger, kontra slaktekyllinger. Som kunder har vi et saklig informasjonsbehov som butikkjeden nå har bestemt seg for å dekke, forklarer dagligvarekjeden. Kyllinger tåler dårlig å ligge . Høner søker menneskelig kontakt.

Allikevel inngår årlig over tre millioner høns i norsk landbruk. De er del av en industri som har ett mål for øyet: flest mulig egg, og det billigst mulig. Vi ønsker oss høner , men aner ingenting om det enda. Tre millioner høns , som har fullført sin oppgave med å verpe på samlebånd i et år , blir årlig gasset ihjel i containere og kastet fordi det ikke er høy nok profitt.

Kylling har et større kjøttutbytte, og passer bedre inn i et moderne fjørfeslakteri enn høna , sier Svihus. Fakta : SLAKTEKYLLING OG VERPEHØNE. Inni ei høne ligger eggeplommene på rekke og rad og venter på å bli ferdige egg med skall.

Vi studerer hvordan eggproduksjon foregår – både på innsiden og utsiden av høna ! Programleder: Line Jansrud. Under finner du link til en video som viser burhøns og en som . Denne vil alltid være på nett . Eieren har høner for å få egg. Hunder og hønsehauker kan ta høner.

Den divergente delen av.