Hold av spælsau

Ifølge regelverket hold av småfe skal det alltid meldes fra til Mattilsynet når det dør en sau som er eldre enn måneder. Dette er en del av mattilsynets overvåkningsprogram for skrapesjuke i hele landet. Det er påbudt og gratis å melde fra. Dette gjøres meget enkelt på mattilsynets hjemmesider: . Ikke minst er det et veldig trivelig husdyrhold.

Det som har vært mest arbeid og innsats for vår del er oppsett av gjerder, men det kommer an på hva slags beitemuligheter du skal ha.

Vi har gammelnorsk spælsau , de er hardføre, trives ute, lammer lett og gir godt og populært kjøtt. Vi skrever litt om livet med . Gjerding av spælsau innlegg 5. Flere resultater fra gardsdrift. Gammel norsk spælsau trimmer vegetasjonen og driver bort flåtten. Hvilket dyr et det mest positive?

Vitsen er kanskje ikke like morsom for dem som har fått sykdommen borreliose. Gammalnorsk spælsau på nært hold. Når helgeværet viser seg med sol, da er det bare å ta med seg noen firbeinte pelsdotter og gå en runde i bygda.

Til dømes vert spælsau kjønnsmoden ved lågare vekt enn NKS. For å kunne pare lamma må dei vere i godt hold. Dette betyr fôring minst over vedlikehaldsbehovet frå innsett til ein månad før paring og. Den første brunsten hos lamma er avhengig av rase, alder og vekt.

For eksempel blir spælsau kjønnsmoden ved en lavere vekt enn Norsk kvit sau ( avlspopulasjonen dala, rygja og steigar, heretter kalt NKS). Norsk kvit sau ( avlspopulasjonen dala, rygja og steigar, heretter kalt NKS). Lam som skal pares bør ved høstveiinga være –. Lamma må ikke ha stoppa opp i . Livlamma bør settes inn tidligere enn voksen sau for å opprettholde tilvekst framover høsten. Søyene skal sorteres etter hold og alder. Lam med normal god mattilgang.

Når ein vurderer hold , kjenner ein etter feitt på stader der det berre er skinn, feitt og bein. Greie stader å gjera dette er på . Finnes det noen side på nett med info om hold av sau bortsett fra nsg? Når det gjelder raser er dalasuen roligere enn spælsauen , men er også større, trenger mer mat og har ofte tyngre fødsler.

Gammelnorsk spælsau er nydelige, men har også beholdt mer av det naturlige fluktinstinktet. Under fanen lover og forskrifter ligger det litt forkjellig hentet fra lovdata. Uønska genvariant hos spælsau.

Liggeareal og hvilemønster.

Målstyring i saueholdet (1). Rådet er: sørge for godt hold på søyene, unngå brå foroverganger, unngå stress, gi mineralnæring, gjerne mosjon og sollys. Men det går fint an å gi kalsium forebyggende når melkeproduksjonen har kommet i gang i forbindelse med lammingen! Det finnes tuber med pasta å få tak i eller så vanlig kalktabletter til mennesker . Ullpelsen er en blanding av lange, grove dekkhår og kortere ullhår.

Spælsau er opprinnelig en gammel norsk rase. Halen (spælen) var kort som hos villsau. Innkrysninger av islandsk sau og finsk landrase og utvalg har gitt en jevnere ullpels og en noe lengre hale. Væren veier 70–kg, søya ca.

Samt noen høner, hester og storfe i sommerpensjon. Sauene går på innmarksbeite om sommeren og får hjemmeavlet fôr resten av året. Gården og dyra blir årlig økologisk godkjent gjennom Debios revisjonsordning.