Hjemmeslakting regler

En kan nok komme unna med ett eller to dyr til kos, men egentlig er det ikke lov. Noen kommentarer til enkelte andre bestemmelser i TSE-forordningen. Bruk av SRM til forskning og i undervisning. Regelverk og veiledning.

Det er dessuten regler for avlivingen. For høns vil det si et kakk i hodet før nakkevirvlene skilles med øks eller nakketrekk. Som Vidarlo sier kan du godt avlive og slakte større dyr selv også, . Ifølge daglig leder Torill Malmstrøm i Mobilslakt AS har stadig flere bønder på Østlandet fått øynene opp for hjemmeslakting. For forbrukerne betyr det litt dyrere ribbe. Men folk er villige til å betale for dyrevelfer kjøttkvalitet og kortreist mat, sier Malmstrøm.

Etter mange år med motgang og røde tall for . Re: Hjemmeslakt og salg. Privat slakt innlegg 30. Flere resultater fra gardsdrift. På grunn av regler for godkjenning av kjøtt tok tilsynet med seg lammet før det kom i nærheten av retten elevene hadde planlagt.

Det var ikke like enkelt å forstå. Elleveåringen syns det er rart at ikke mattilsynet bare kunne kontrollert kjøttet isteden. Og fagsjefen for generell næringspolitikk i SNT sier at dette ikke burde være vanskelig: De lange transportene kan være mer skadelig for dyrene enn hjemmeslakting.

Bondelaget uttaler at: Bevaring av en god dyre- og platehelse og høy kvalitet på produktene er svært viktig for norsk jordbruk. Og reglene bør være tilpasset . Verken veterinærer eller slakterier bruker lenger skarp ammunisjon når de skal avlive dyr, fordi det er for farlig. Men på såkalt hjemmeslakting på gård er dette fremdeles vanlig. Nå krever Tore Engen ved Veterinærhøgskolen at slaktemaske blir forbudt, og at skytevåpen bare brukes i nødstilfeller.

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Kort sagt går det ut på at dyret skal bedøves før avliving med mindre avlivingsmetoden gir umiddelbart bevissthetstap. Kanskje jeg husker feil.

Det finnes nok egne regler for slakting av lam. Viktig ved påvisning av smittsom . Innbilte meg bare at vi snakket litt om hjemmeslakting i tråden Vikingbeard startet. Vi kan slakte for muslimer – slik at kjøttet kan omsettes som halal.

Forutsetningen for dette er at dyrene bedøves med boltpistol og avlivingen skjer i tråd med Mobilslakt sine rutier iht godkjening og gjeldende regelverk. Siden vi fokuserer på selvberging så tenkte jeg vi kunne diskutere litt om hjemmeslakting. Og kanskje litt lovmessig. Min erfaring til nå er høns og kalkun.

Det ble brukt øks, og på kalkunen ble det brukt machete. Onsdag morgen ble denne grisen slaktet på gården der den har levd hele livet sitt. Snart skal noen ha den til julemat. Pga EU- regler ser det ut til at vi nå kan få innført lovlig slakting av dyr uten at de bedøves først. Halal-slakt er uetisk, og påfører dyr.

Jeg er også oppvokst på går med hjemmeslakting , men et kakk i hodet kan ikke sammenlingnes med å skjære av strupen på et dyr. Dyrene dør umiddelbart ved et kakk i . Norges nei til EU hindret ikke at unionens regler ble påtvunget norske bønder gjennom EØS-avtalen. Det innebar blant annet et strengt regelverk om slakting og hygiene, som i . Kaniner: Ja, hjemmeslakting er tillatt så sant kjøttet bare brukes til eget hushold.

Stadig flere bønder på Østlandet får øynene opp for hjemmeslakting. En veterinær fra mattilsynet følger hele tiden nøye med og kontrollerer at alt utføres i samsvar med lover og regler. Du får det til å høres ut som om dette er storindustri under kumlokket.

Men dette er jo allerede et lovbrudd og ikke noe et forbud mot hjemmeslakting vil kunne stoppe. Halaslakting er forresten noe man gjør mye .