Hjemmeslakting av sau

Sau blir jo ofte kjørt direkte til slakteri på traktor henger. Så kan ikke forstå at det ligger noe ulovlig i frakten. Når dette er til eget bruk ser jeg ikke hva som kan være ulovlig. Slaktemaske er jo innafor til å ta livet av dyr.

Husdyr holdere er i dag pålagt å ha slaktemaske tilgjengelig, til bruk i nødstilfelle. Hjemmeslakting av lam og sau – gammel tradisjon. Noen kommentarer til enkelte andre bestemmelser i TSE-forordningen. Bruk av SRM til forskning.

Ved slakting av mindre mengder fjørfe og haredyr for direkte levering til sluttforbrukar er det eigne . Stian Espedahl fra Nortura Forus. Espedahl vil instruere og demonstrere slakting og bruk av riktig utstyr. Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Fagstoff: Partering av kjøtt, og forslag til hva du kan bruke de ulike delene til av storfe, svin, sau og lam.

VGog VGved Hjalmar Johansen vgs. Animalia har i samarbeid med NHO Mat og Landbruk produsert filmer om nedskjæring av storfe, svin. Like før klokka ti mandag kveld ble en mann i femtiåra skutt i magen under hjemmeslakting av sau i Høydalen. Luftambulansen kom til stedet og fraktet mannen til sykehus, men livet stod ikke til å redde, skriver avisa Firda.

Det skal ha blitt benyttet en salongrifle, men om det var avdøde selv som holdt i . Mobilslakt har ledig kapasitet for oppdrag! Er du i tvil om vi kan slakte hos deg? Ta kontakt, så løser vi det meste! La oss si jeg skulle halal-slakte en sau eller geit uten strøm, da måtte jeg surret beina(?) eller vært etpar mann å hjelpe til. Nord-Norges Salgslag kan ikke dokumentere noen kvalitetsforringelse på det som var levert som landslakt tidligere, selv om hjemmeslakting har hatt et relativt stort omfang i Nord-Norge, dvs.

Mange av oss lever i den tro at . I dag har selskapet kun tillatelser til å slakte i Sogn og Fjordane og i Hordaland. Hadde ikke saksbehandlingen vært så treg, kunne vi allerede vært operative på Østlandet. Nå må vi vente til neste . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Vurdering av vanlig jordbruksproduksjon – sau. Sjekk slaktevekter og lammetall mot normtall for rasen.

Slaktetidspunkt for lam viktig i helhetsvurderinga (alder på lam). Korriger for rovvilttap ved beregning av produsert mengde kjøtt. Det finnes mye godt lammekjøtt å få tak i via alternative salgskanaler. Hør på ditt lokale Bondens marked eller hos en sauebonde i nærheten.

I denne guiden finner du et lite utvalg av dem som selger lam rett fra gården. Bestill et lam i løpet av sommeren, så kan du hente det når tiden for slakting er inne. Kvinnen som ringte snakket om hjemmeslakting , og vi ville ikke selge.

Hun snakket sunnmørs-dialekt, men konfererte med folk i bakgrunnen på et ukjent språk. Jeg vet ikke om det har noe med saken å gjøre, men akkurat nå virker . MAT: Privat kjøp og sal av slaktedyr og livdyr er eit problem, meiner Mattilsynet, som ber bønder la vere. Sau eller geit til hjemmeslakting ønskes fra FINN.