Hereford vekt

Hvit nakkestripe fra bak ørene til kammen. Moderate avvik kan aksepteres, men sorte hår og flekker er uakseptable. Prioritering av okser for framtidig segmentering. Kjøttferaser med nasjonalt avlsarbeid.

Effekt av ulik fôrstyrke på tidspunkt for slakemodning.

Uansett fôrstyrke er vekstkurven S-formet. Andre egenskaper vi kan avle på er egenskaper som fruktbarhet og lynne. Disse har lav arvbarhetsgrad og vanskelig å lage målepara- metere for, derfor kan dette best . Anbefalt slaktevekt, kg. Antatt voksenvekt minimum års alder. Limousin og Limousinkrysninger vil ha . HAr selv sett limosin dyr stå å spise lauv på trærne istedennfor fint kulturbeite, tror det er overvurdert att hereford å angus er no bedre beitedyr enn charole å limosin.

Info om høylandsfe innlegg 24.

Kalvingsalder kvige innlegg 24. Flere resultater fra gardsdrift. Angus vs herford innlegg 25. Oppstart-med-ammeku-ProsjektFosenRissa. Hereford er nybegynnerrasen grunnet sitt gemytt.

Slaktevekt ku 3kilo (Fett 4-). Både hornede og kollete varianter finnes. Meget utbredt som kollet, men ikke nødvendigvis homozygot. Generelt gode bein og klauver.

Når Norges beste ammekuprodusent skal kåres, legges det stor vekt på fruktbarhet, selv om dette ikke premieres i tilskuddssystemet. Med stort underskudd på storfekjøtt er det viktig at mordyra produserer så mange kalver som mulig. Mange kalver per årsku er et praktisk uttrykk for en effektiv produksjon , . Optimal slaktealder for desse er på månader og med ei levendevekt ved slakting på ca. NRF ligg i ei mellomstilling når det gjelder feittavleiring, og optimal slaktealder ser ut til å være 14 . Etter det har vi hatt ammekyr, dvs at kalven går sammen med kua og kua blir ikke melket.

Vi har hatt raser som vestlandsk raukolle og fjordfe.

Dette er gamle norske raser som er utrydningstrua. Vi har også hatt jersey som har melk som gir mer ost pr. Bonus fôringsdyr (5. juni – 24. september). Mellom 1- 2kg levende vekt. Kvalitetskrav til fôringskalv omfatter Nortura Vekttillegg (NRF) og Nortura Kvalitetstillegg for melkeraser, lette og tunge kjøttferaser.

Fødselsdato skal dokumenteres. Kalven skal vere uten skader,sykdom og lidelser eller merker etter skade og lidelse. Besetningen skal vere fti for skal vere fri for smittsomme sykdommer.

Kalven leveres med egenerklæring eller helseattest der dette kreves. Prima kalv tillegg gis til kalver . Området var tidlig kjent for gode kjøttdyr. Charolais b) Biologisk effektivitet.

Kilo avvent kalv pr kilo levende ku! Et mål: En kalv skal veie av sin mors vekt på 2dager. Bedre mordyr: Simmental, Tiroler. Og det blir kjøttdeig av kua når melkingen er over.

I stedet spiser vi mer kjøtt. Dermed er det heller store kjøttferaser som charolais og hereford mange bønder vil satse på. Det gode liv for folk og fe! Minimumskrav til vekt ved ulik alder.