Hellige gjenstander

Nattverden er et sakrament i kristendommen, altså en hellig handling. Under ritualet er begeret (kalken) fylt med vin og fatet med brød eller oblater. Dette deles ut til de deltakende. Vinen symboliserer Jesu blo brødet Jesu legeme.

Boken skal derfor behandles med stor respekt.

Den skal aldri legges på gulvet. Denne siden er blitt foreslått raskt slettet. Koranen på når den skal leses.

Hvis det ikke er åpenbart hvorfor siden skal slettes, vennligst fjern hurtigslettingsmerket og før opp siden på :Sletting i stedet. Se :Retningslinjer for sletting for regler og kriterier for hurtigsletting. En døpefont ved huset – De Vievannskarene – Man går ikke på kirke samme måte går man på shopping.

Kirken er en hellig plass. Forresten, kirke som ord har etymologisk betydning fra latinsk med ”templum” og fra antikk gresk ”temenos” og begge to kommer fra et ord som betyr å ” skjære” eller å .

Ortodoks, Hellige Nicolai kirke, interiø. Fotograf Bettum, Anders –. Hinduisme, Sanatan Mandir, tempel, inter. Katolisisme, interiør, eksteriør, Santa. Den norske kirke, Østenstad kirke, inter. I Middelalderen flommet en bølge av Hellige gjenstander inn over det kristne Europa.

Den katolsk kirke forbød riktig nok all handel med relikvier, men kjøpmenn, munker og bedragere tjente likevel formuer på å finne, produsere og selge relikvier. Mest kostbare var relikvier som skulle ha tilhørt Jesus, som for eksempel . Den udødelige eier sju hellige gjenstander. The immortal one owns seven holy objects. Njåls saga, derimot, forteller om en aktet vikinghøvding som delte skatten med sine menn etter plyndringstoktet.

Jo, jeg husker du fortalte om det. Det het seg at keiseren hadde samlet en stor skatt. Ikke bare besto den av gull og sølv og edelstener, men også kristne relikvier ̄ hellige gjenstander ̄ som hæren hans . Det skulle betydelig mer til for å gjøre gudene sinte.

Raigh var nysgjerrig, han forsto seg ikke på tyver som vågde seg på et ran av slike steder.

Ioan trakk på skuldrene. Noen hellige relikvier visstnok, jeg vet ikke i detalj hvilken. Få hadde adgang til det innerste rommet, det var lite og mørkt og her oppbevarte orkene sine hellige gjenstander.

Av alt dette var skjoldet mest . Det er mange steder kristne valfarter til. Samiske offerplasser og offersteiner har gjerne vært knyttet til spesielle naturformasjoner, men kunne også bestå av stein- og treformasjoner som var satt opp av mennesker. Nidarosdomens historie er kjent for de fleste her . På samisk har Mortensnes navn etter en av offerplassene på neset: den reiste steinen Ceavccageađge. Tanakh er jødedommens eldste samling hellige tekster, men senere hellige tekster, som Talmu supplerer og forklarer bibeltekstene og er langt større i omfang.

Tilhører British Librarys . Ulike teorier om det hellige. Bilder av islams hellige steder er blant de mest populære bildene i omløp. Svært mange hjem, kaffe- eller tehus, verksted og frisørsalonger, har et bilde av Kabaen i Mekka, og gjerne av Profetens moské i Medina. Bilder av Klippedomen på den gamle tempelhøyden i Jerusalem er også utbredt.

Spørsmål Jeg jobber med en skoleoppgave om Islam og lurer på hva som defineres som hellig i Islam. Svar Hei, Du bør selvfølgelig lese mer om dette emnet til oppgaven din, men vi kan gi deg en kort innledede oversikt: Gu dvs. Allah er det aller helligste som finnes, og står over de andre tingene som . Vi vil i denne artikkelen ta for oss jødenes hellige skrifter, samt andre skrifter som er viktig for den jødiske religion og tro. Denne inndelingen blir referert til også av Jesus og hans .