Hellige dyr i hinduismen

Dyr har en sentral plass i hinduismen. Viktige guder har dyreform og mange av gudene har et nært forhold til dyr. Dyr er viktige religiøse symboler. Mange dyr er hellige , særlig kua har stor religiøs verdi.

Tanken om ikke-beskadigelse, ahimsa, som Gandhi gjorde verdenskjent ved å forvandle den til et politisk kampmiddel, . Inden for hinduisme kan man næsten betegne alle dyr som hellige , da de alle repræsenterer liv.

Derfor vil en ortodoks hindu være streng vegetarianer. Der er dog forskel på, om dyr anses for at være rene eller urene. Fx anses grisen for at være et urent dyr , da det roder i affald og har tæt kontakt med de kasteløse. Sannsynligvis fikk forbudet større vekt først som protest mot storfekjøttspisende muslimer, som etter hvert begynte å invadere den nordvestlige delen av India på 700-tallet.

Før kua ble fredet, var den faktisk et offerdyr i den hinduistiske religionen. Siden ble kua symbol på det gode, fruktbare og kvinnelige, og fredet på grunn . Uttrykket stammer fra India, der kyr er hellige. Spesielt gjelder dette i hinduismen , både fordi oksen er knyttet til guden Shiva og kyr til Krishna, og fordi de generelt oppfattes som . De beskyttede deres landbrug fra fugle, skadedyr og insekter, og nedlagde dyr både i deres fritid og for at beskytte deres landsbyer og kvæg.

Som tiden gik, blev ofringsceremonier mere og mere symbolske med undtagelse af heste ofringer. Køer blev hellige dyr , der ikke måtte dræbes på grund af religiøse og økonomiske. Hinduismen har et hellig blikk på naturen og dyrene.

Det ble trolig skapt et bilde av kua som mor. Den har patter og gir oss melk. I motsetning til slangen som tar liv, ser vi kuen som et dyr som bare gir. Den er generøs og en ressurs hele livet. Kua er hellig for hinduene , og må ikke skades.

Det er ikke bare kua som er hellig men også alle andre dyr. Kua har alltid hatt en spesiell posisjon blant dyrene. Kua blir verdsatt på grunn av melken og møkka, som i India blir brukt til brensel og kua selv representerer antagelig Moder jord. Lurte på om noen vet hvorfor kuene er hellige i hinduismen ? Husker å ha lest et sted at det begynte med at det var tørke eller sult og en konge eller lign. Og det var slik det begynte.

Gå til Dyr – Kua er eit viktig symbol innanfor og utanfor hinduismen. At kyr er heilage for hinduar er noko også dei fleste ikkje-hinduar veit. Kua står som symbol for livet, og fem kuprodukt er utbreidde i hinduisk utøving: Mjølk, jogurt, ghi, kutiss og ( brend) kumøkk.

Nokre dyr er generelt knytte til ein viss gu til dømes . I enkelte indiske delstater er det således innført forbud mot å slakte kyr, som alle hinduer betrakter som hellige dyr.

Noen steder i India er spesielt hellige , for eksempel byen Varanasi som ligger ved elva Ganges. Noen hinduer tror de kommer til brahman hvis de dør i Varanasi. En annen ting som er viktig for dem er yoga. Hinduene har ikke en fast hellig -dag i uka, . Kuene er spesielt hellige dyr , det er . Hinduer er vegetarianere, og spiser ikke kjøtt. De ser på kua som et hellig dyr , og behandler den med respekt og hverken skader eller spiser den.

Men kua gir mat og nytte på andre måter. Vanaprasthya – skogboerstadiet pensjonistalderen. Saanyas- det stadiet hvor man gir avkall på verdslige bekymringer og gleder. Alt levende er hellig for hinduene , derfor gjør en hindu aldri vold mot levende vesener.

I verdens mest folkerike demokrati har de gitt kua plass som hellig. Jeg har fått flere forklaringer på hvorfor kua har en så spesiell plass i indisk kultur. Blant dem at kua ble tilbed av hinduer fordi de det ble trodd at 4guder og gudinner levde i magen på kua. Det er mulig at flere unge indere i dag ikke er . Ordet hindu betyr den som tilhører hinduismen. Dette er også en stor religion og det er nesten en milliard hinduer i verden.

De aller fleste av dem bor i India og i Sør-Øst Asia. India er det hellige landet for dem som tilhører denne religionen. Ekspertene mener at hinduismen ble til over veldig lang ti . Gudebilleder, fallosdyrkelse, dyrkelse af en modergudinde, forskellige hellige dyr , slangedæmoner osv.

Fra udgravninger ved man, at de samme træk var karakteristiske for den oprindelige befolknings . Hinduistene tror og ber til mange guder, alle gudene er rettet til verdenssjelen Brahman. Kastesystemet inndeler alle Indias folk i en rigid laginndeling. Mat er viktig i hinduismen , som et kosmisk prinsipp.

Kyr er hellige i hinduismen og skal absolutt ikke spises – bortsett fra av de aller fattigste dersom de kommer over et . Men hinduismen er mangfoldig.