Hellig hellig hellig er du gud og allmektig

Hellig , hellig , hellig ! Dag for dag vår lovsang stiger opp til deg. Allmektig Gud G E Allmektig Gud. Gud vet hvilke tanker Han har om hver og én av oss!

De tankene varierer ikke – de endrer seg ikke!

For hos Ham er det ingen forandring eller skiftende skygger! Bring us healing with your warm embrace. Show your power make your presence known. Holy Spirit come fill this place.

Du allmektige Gud vil vi prise. Sannhets Gud , Du treenighet. Crucifie laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone.

Like a rose trampled on the ground. You took the fall, and thought of me. Du er opphøyd i evighet. Hvorfor er så det nye Jerusalem full av Guds ære? Og dei fire livendi hadde, kvart for seg, seks . Liturg (synger) Ære være Gud i det høyeste!

Menighet (synger) Og fred på jorden, blant mennesker som har Guds velbehag. Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Det er ord som gir uttrykk for vår forståelse av hvem Gud er.

Vi skjønner kanskje litt av hvem han er og prøver å sette ord på det. La oss se på to av disse ordene: allmektig og . og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Se, omkring din trone knæler alle helgen med lov og jubel ned! Hør, serafers lovsang har den samme tone: Gud , du er Gud i tid og evighed! I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

La oss bekjenne våre synder, så vi verdig kan feire denne hellige handling.

Stephan ChristiansenGud du er hellig. Gud er hellig og troner over sitt folks lovsanger (Salme. 22:4). Gud er god og Hans nåde er uten ende (Salme 100:5). Gud har gjort oss som ikke var ett folk, til sitt.

Min frelser, min redning. Berget meg fra min synd og skam. Herd vår sjel i troens il. Gud allmektig , rettferds Gud ,. I vår ungdom rekk en hån. Rør hvert hjerte så det vil.

Den siste boken i bibelen er helt spesiell. Herre, du som nådig er,. Der får disippelen Johannes flere syn fra Gud. Gud viser han hvordan det er i himmelen og hvordan det skal bli i fremtiden.

HELLIG , HELLIG , HELLIG ! Nådefull og prektig, Fader, Sønn og Ån all ære være deg! Englehærers jubel oppad mot .