Helfo servicesenter

Klikk her for å komme til helsenorge. På den offentlige helseportalen helsenorge. Der finnes nå alle HELFOs publikumstjenester. Under Min helse på helsenorge.

Europeisk helsetrygdkort, . Privatperson, Har du behov for hjelp til bruk av selvbetjeningsløsningene, finne frem i helsevesenet, spørsmål om innhold på helsenorge. Helseaktør, Er du behandler, leverandør eller . Forseinkingar i fastlegeordninga ved årsskiftet, Fastlegelistene og basistilskotsrapport for fastlegeordninga vert forseinka som fylgje av samanslåing av Sør- og Nord-Trøndelag. Skulle du bli syk på reisen kan du ringe Helfos servicesenter , som kan sende en hasteblankett elektronisk til det offentlige sykehuset eller legesenteret der du befinner deg. Denne hasteblanketten gir deg de samme rettighetene som helsetrygdkortet.

Det er også mulig å få refundert dine utgifter til . Vær oppmerksom på at hvert enkelt familiemedlem må ha med seg hvert sitt kort. For tiden består organisasjonen av omlag 6ansatte fordelt på hovedkontor, seks regionskontor, HELFO pasientformidling, HELFO servicesenter og HELFO utland. Det er derfor lurt å ta med kortet for å unngå dette. Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med statsborgarane i opphaldslandet.

Helsedirektoratet og ledes fra Tønsberg. Etaten har sin opprinnelse i Trygdeetatens oppgjørsorganisasjon. Fra før har HELFO hatt et veiledningssenter for privatpersoner med navnet HELFO servicesenter.

Alle i familien må ha helsetrygdkort på reise. Når du bestiller, kan du samtidig bestille til ektefelle og barn. Kortet kommer normalt i posten innen dager. Helfo har ansvar for ordningen med . Les også: Feriematen som gir diare.

Pressemelding fra HELFO. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) forvalter viktige stønadsordninger for befolkningen. HELFO er organisert med et hovedkontor, seks regionkontor, HELFO pasientformidling, HELFO servicesenter og HELFO utland. Dette kan HELFO hjelpe deg med. Du kan bytte fastlege opptil to ganger i året via NAV . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Velg Bestill helsetrygdkort (klikk på ikon til høyre på siden). Det betyr at du må betale de samme egenandelene som dem, sier avdelingsdirektør Jørgen Sætre hos HELFO servicesenter. Kortet gjelder for behandling i det offentlige helsevesenet i landet du befinner deg.

Behandling hos privat lege eller på privat sykehus får du bare dekket hvis . HELFO Servicesenter sitt team i Ørsta jublar over å bli kåra til beste offentlege servicesenter. Frå venstre: Eva Busch, Mari-Ann Folkedal, Berit Hagen Velle, Kristin Giskegjerde Aam, Norunn Vollan, Ruth-Eli Olsen, Kari Bjørke og Karin Sæbønes.