Helfo reise

Kortet er normalt gyldig i tre år, forutsatt at du fortsatt er medlem av folketrygden. Dersom du er utflyttet pensjonist, bør du bestille nytt kort i ekstra god tid før utløpsdato. Du har plikt til å melde fra til Helfo om . Pasientreiser – helsenorge.

Bufret Lignende Planlegg pasientreisen din.

I utgangspunktet velger du selv hvilket transportmiddel du reiser med til behandling. Dine rettigheter ved pasientreiser. Hovedregelen er at pasientreiser dekkes med en standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter dekkes. Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til reisegodtgjørelse.

Som regel gjennomfører du reisen på egenhån og søker i etterkant. Hopp over innholdsfortegnelsen .

Slik søker du elektronisk om å få dekket reiseutgifter til og fra behandling. Skulle du bli syk under ferieoppholdet, gir det europeiske helsetrygdkortet rett til dekning av utgifter til helsetjenester etter reglene i landet hvor du oppholder deg. For å få kortet tilsendt, går du til helfo.

Hvert familiemedlem må ha hvert sitt kort, og ifølge Helfo tar det cirka . Hvordan få penger tilbake for reiser til legen. Alle som har gjennomført en reise fra og med 1. Helfo vil da sende en hasteblankett til sykehuset eller legevakten du befinner deg på, forteller Storemyr. Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med statsborgarane i opphaldslandet.

Det betyr at alle i familien, også barna, må ha hvert sitt kort. Kortet gjelder i alle EØS-land og Sveits, og sikrer . For mer informasjon se ”Veiledning til reiseregningsskjema – krav om dekning av reiseutgifter ved behandling i et annet EØS-land”. Europeisk helsetrygkort er personlig.

NB: Skjema og nødvendig dokumentasjon må sendes HELFO innen . Helfo kjenner til flere tilfeller der personen ikke hadde med seg kort, og heller ikke kjente til muligheten for å få tilsendt en hasteblankett. Vedkommende måtte betale flere.

Det er lurt å ta det me fordi offentlig helsevesen kan være nærmest hvis man blir syk på reise , mener hun. Og sykehusopphold skal . Ta kontakt med HELFO lokalt hvis du lurer på om du har rett til helsetrygdkort. Pressemelding fra HELFO.

Skal du reise i Europa i sommer? Godkjent av medisinsk redaktør. For mer utfyllende informasjon om kortet og bestilling av kort,se HELFOs hjemmesider. Det er også mulig å få refundert sine utgifter til helsetjenester fra HELFO når du kommer hjem. For tre år siden var det 680.

Helserettighetene du har . Med tre års virketid må disse bestilles på nytt før sommerferien, opplyser Helfo i en pressemelding. Alle i familien må ha hvert sitt helsetrygdkort på reise , men det er mulig å bestille til alle i familien når du fornyer det. For å bestille kortet, må du benytte en av disse påloggingsløsningene: MinI BankI BuypassID eller Commfides e-ID. Det får du hos politiet. Husk også å ordne pass i god tid!

Det gir deg nemlig rett til medisinsk hjelp på samme vilkår som landets egne innbyggere, og ikke minst: Med de samme egenandelene. I Norge er det Helfo som utsteder kortet, som man enkelt bestiller på Helfos. Dersom du har lagt ut for behandlingen selv, kan du i ettertid søke Helfo om å få dekket utgiftene.

Før du reiser , må du sørge for å få legeerklæring fra fastlege eller behandlende lege. Legen må ​i egen rubrikk i søknadsskjemaet skrive under på at du har et medisinsk behov for dialyse.